Nickie og Jeppe – hjemme er der den andre er

Nickie Mariager-Lam har nettopp avsluttet en periode som koordinator for Dråpen i Havet på Chios og med seg på lasset hadde hun sin mann Jeppe Mariager-Lam. De to er flotte representanter fra Danmark.

to som smiler mot kamera

Vi har fulgt hverandre fra land til land og jobb til jobb i en slags nomadisk tilværelse helt siden vi var kjærester på videregående. Vi har vært gift i fem og et halvt år. Hjemme er der den andre er, og Chios er der vi lever i dag.

Profesjonelt kommer vi fra Corporate teknologi og utviklingssektor som på en måte er to ytterpunkter, ett som materielt / forbrukerorientert og den andre som handler om myndiggjøring og bærekraft. Likevel har hver enkelt av disse sektorene elementer som kan utfylle hverandre på nyttige måter for humanitært arbeid.

En av de største utfordringene som en Dråpen i Havet koordinator, er forvaltningen av de frivilliges forventninger, spesielt i en organisasjon som vokser fra en grasrotbevegelse til en fullverdig NGO. Mange frivillige kommer til Chios bare for en uke eller to, og bringer med seg fantastiske idéer, masse energi og ofte ganske store donasjoner av penger. Men på samme tid, hvis dette er deres første erfaring med hjelpearbeid og frivillighet, har de kanskje ikke alltid tatt innover seg at å initiere og å gjennomføre et prosjekt tar tid. I tillegg er vi ikke frie til å gjøre hva vi vil. Vi trenger samtykke fra de lokale myndighetene som drifter Souda leiren hvis vi ønsker å starte noe nytt, og det er mange spørsmål som må tas i betraktning for lansering av ethvert prosjekt.

Et av de mest tilfredsstillende aspektene av vårt arbeid, er at det tillater oss å være nær, og bli kjent med, familier og individuelle asylsøkere som bor i Souda. Det er det stedet blant de fire stedene der Dråpen i Havet jobber på i Hellas, som har det høyeste antallet der frivillige søker å komme tilbake til. Vennskapet og empatien vi kan dele med folk i leiren er spesiell, både for oss og vi håper for dem; ikke minst fordi det bidrar til at asylsøkere som venter under svært vanskelige og psykisk stressende situasjoner, å føle seg mindre alene.

Vi bør ikke undervurdere kraften som ligger i bare å lytte til folks bekymringer – selv om det som regel er svært lite vi kan gjøre for å praktisk lette de frustrasjonene som tynger dem. Å bli sittende fast på en øy i månedsvis med svært lite å fylle dagene med, og med din fremtid på spill, er en desperat situasjon for alle å befinne seg i.

Gjennom å lytte til deres historier og lære av deres erfaringer, kan dette bidra til å gjøre oss til sterkere talsmenn for folks rettigheter i fremtiden.