Dråpen i Havet baserer seg på frivillig innsats i Norge og i Hellas. Til ulike roller i Norge, er vi interessert i å komme i kontakt med personer som har ønske om å bidra frivillig for organisasjonen med varierte arbeidsoppgaver. Nedenfor kan du lese mer om til hvilke roller vi har behov for frivillige. Er du interessert i å bidra, ikke nøl med å ta kontakt.

Trainee/praktikant

Til vårt kontor på Skøyen søker vi etter en frivillig trainee fra midten av mai.

Ønsker du å få innsyn i hvordan en humanitær bistandsorganisasjon arbeider? Er du opptatt av migrasjon og har et ønske om å arbeide med frivillige som støtter flyktninger i Hellas? Da anbefaler vi deg å søke en rolle hos oss som frivillig trainee.

Vi ser for oss at du har utdanning innen menneskerettigheter, sosialantropologi, internasjonal humanitær rett, utviklingsstudier, internasjonale studier eller lignende. Videre er det en fordel om du har erfaring fra frivillig arbeid enten i Norge eller fra utlandet. Du må beherske norsk og engelsk flytende både skriftlig og muntlig.  I tillegg er det en stor fordel om du har god erfaring med bruk av ulike IT-verktøy og at du godt kjent med bruk av sosiale medier.

Vi kan tilby varierte administrative oppgaver som oppfølging av våre frivillige til ulike destinasjoner i Hellas, diverse forefallende kontorarbeid, samt støtte til Generalsekretæren og våre ulike lokallag rundt om i Norge. Du vil få opplæring og oppfølging gjennom hele perioden som trainee.

Oppgavene til vår nye trainee vil bestå av blant annet:

  • Administrativt arbeid
  • Besvare eposter
  • Organisere innsamlingskampanjer
  • Informasjon til frivillige bistandsarbeidere
  • Enkle regnskapsoppgaver
  • Utsendelse av materiell til lokallagskoordinatorer og til våre destinasjoner i Hellas

Om dette er interessant, og du har mulighet til å bidra frivillig 3-5 dager i uken, ber vi deg sende din søknad med CV på epost, merket ”trainee” til birgit@drapenihavet.no  innen 10. april 2017.

Lokallagskoordinatorer

Til våre lokallag for Oslo/Akershus og Nord-Norge (Nordland og Troms) ønsker vi å komme i kontakt med en eller flere person som kan tenke seg å bidra på frivillig basis. Det er en fordel med tidligere erfaring som frivillig for Dråpen i Havet.

Rollen som lokallagskoordinator innebærer:

•  Å holde informasjonsmøter for fremtidige Dråper minst 4 ganger i året

•  Å være administrator for Facebook-gruppen til lokallaget

•  Å gjennomføre vervekampanjer lokalt for å knytte til oss flere frivillige

•  Å organisere innsamlingsaksjoner lokalt

•  Å organisere lokale vervekampanjer for å få flere fastgivere til organisasjonen

Lokallagskoordinatoren kommer til å være bindeledd mellom lokallaget og organisasjonens administrasjon. Bosted i den aktuelle regionen er en forutsetning.

Det er en fordel med god kjennskap innen bruk av ulike dataverktøy og sosiale medier, gode mellommenneskelige egenskaper og en god serviceinnstilling.

Søknad merket ”lokallagskoordinator” sendes birgit@drapenihavet.no så snart som mulig.