Dråpen i Havet baserer seg på frivillig innsats i Norge og i Hellas. Til ulike roller i Norge, er vi interessert i å komme i kontakt med personer som har ønske om å bidra frivillig for organisasjonen med varierte arbeidsoppgaver. Nedenfor kan du lese mer om til hvilke roller vi har behov for frivillige. Er du interessert i å bidra, ikke nøl med å ta kontakt.

Frivillig terapeut i Kristiansand

Dråpen i Havet tilbyr våre tidligere frivillige feltarbeidere muligheten til å delta i en samtalegruppe etter hjemkomst. Erfaringsmessig er det mange inntrykk som skal fordøyes, og det kan være godt å få snakket med andre frivillige som har vært i samme situasjon.

Vi ønsker å komme i kontakt med en person som har lang erfaring med å lede samtalegrupper, og som kan tenke seg å gi av sin tid på frivillig basis.

Vi ser for oss at vedkommende har bakgrunn fra politiet/brannvesen/paramedic eller psykolog/psykiater/terapeut. Det er en fordel at personen vi skal knytte til oss også har arbeidet med ”debriefing”, krisehåndtering og har erfaring fra gruppeprosesser. Vi håper også vedkommende vi knytter til oss, har mulighet til å gjennomføre samtaler på Skype med frivillige i felt, som har et akutt behov for bistand.

En gruppesamtale varer vanligvis opp til to timer, og frivillige får muligheten til å delta på en samling.

Er dette interessant for deg, kontakt birgit@drapenihavet.no merket: Terapeut Agder, og du vil få mer informasjon.

Ansvarlig for nettbutikk

Til å drifte var nettbutikk, søker vi en frivillig som vil få ansvar for å drifte Dråpen i Havet sin nettbutikk hvor man kan kjøpe både symbolske gaver og fysiske produkter.

OPPGAVER:

 • Håndtere ordre til nettbutikken
  • Utsendelse av bekreftelser, produkter og takkebrev
 • Finne frem til nye produkter og symbolske gaver til nettbutikken
 • Ha oversikt over lagerbeholdning og sikre tilgjengelighet av produkter
 • Sikre at nettbutikken fremstår i tråd med Dråpen i Havet sin visjon.
 • Besvare henvendelser fra brukere av nettbutikken
 • Teknisk vedlikehold

KOMPETANSE:

Vi ser for oss at vår frivillige med ansvar for nettbutikken har følgende bakgrunn:

 • Utdannelse innen markedsføring. Evt. manglende utdannelse kan kompenseres ved relevant erfaring.
 • God kjennskap til bruk av ulike dataverktøy, herunder erfaring fra drift av nettbutikk, fortrinnsvis erfaring med Prestashop e-handel modul
 • Utpreget serviceinnstilling
 • Erfaring fra problemløsning
 • Flytende i norsk og engelsk skriftlig

Vi ønsker å komme i kontakt med en person som har mulighet til å bidra frivillig ca 2 arbeidsdager pr uke, primært ved vårt kontor på Skøyen. Om du er interessert i å involvere deg i vårt frivillige arbeid i Norge, som nettbutikkansvarlig, send søknad og CV til birgit@drapenihavet.no. så snart som mulig.

Lokallagskoordinatorer

Til flere av våre lokallag rundt om i landet ønsker vi å komme i kontakt med en eller flere personer som kan tenke seg å bidra på frivillig basis. Det er en fordel med tidligere erfaring som frivillig for Dråpen i Havet.

Rollen som lokallagskoordinator innebærer:

•  Å holde informasjonsmøter for fremtidige Dråper minst 4 ganger i året

•  Å være administrator for Facebook-gruppen til lokallaget

•  Å gjennomføre vervekampanjer lokalt for å knytte til oss flere frivillige

•  Å organisere innsamlingsaksjoner lokalt

•  Å organisere lokale vervekampanjer for å få flere fastgivere til organisasjonen

Lokallagskoordinatoren kommer til å være bindeledd mellom lokallaget og organisasjonens administrasjon. Bosted i den aktuelle regionen er en forutsetning.

Det er en fordel med god kjennskap innen bruk av ulike dataverktøy og sosiale medier, gode mellommenneskelige egenskaper og en god serviceinnstilling.

Søknad merket ”lokallagskoordinator” sendes birgit@drapenihavet.no så snart som mulig.