Hva vil det si å være frivillig for Dråpen i Havet?

Arbeidsoppgaver som frivillig hjelpearbeider

Dråpen i Havets formål er å gi umiddelbar og direkte bistand til mennesker på flukt. Dette gjøres ved å koordinere frivillige hjelpearbeidere som reiser til våre destinasjoner i Hellas. Hjelpearbeiderne bistår med mottak av flyktninger og arbeider i leirene der flyktningene bor. Oppgavene er i stadig endring, avhengig av behovene på de ulike destinasjonene. På destinasjonene samarbeider vi med organisasjoner som UNHCR, Leger uten grenser, Flyktninghjelpen, Internasjonale Røde Kors etc.

Dråpen i Havet er for tiden tilstede med frivillige hjelpearbeidere på øya Chios, i Athen-regionen og i Nord-Hellas. Vi har alltid behov for flere frivillige på våre destinasjoner, og særlig ønskelig er personer som kan være minimum to uker. Les mer om våre destinasjoner og om arbeidet vi gjør under her. Som frivillig velger du selv hvilken destinasjon du vil reise til.

På alle våre destinasjoner, vil du bli tatt i mot av en koordinator, som gir deg opplæring og organiserer deg i et team med andre frivillige. Frivillige for Dråpen i Havet reiser på eget ansvar. Du må selv dekke reise, kost og losji.

Vi har nå behov for flere koordinatorer

Å bidra som koordinator byr på allsidige og innholdsrike oppgaver.
Hovedansvaret er å lede og koordinere aktivitetene og arbeidet blant Dråpen i Havets mange frivillige på ulike destinasjoner i Hellas.

På Lesvos, hvor vi gjenopptok vårt engasjement i oktober 2017 har vi en koordinator som er ansvarlig for å lede våre ulike prosjekter og som er leder for våre 4-8 frivillige som bistår i arbeidet med å ta i mot båter som kommer til øyas nordside. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har mulighet til å reise så snart som mulig, men også som kan bistå fra 2018.

Koordinatorene på destinasjonene har noe ulikt ansvar, som f.eks Prosjekt Koordinator, Frivillig Koordinator og Lager Koordinator. På hver destinasjon har vi også en Site Koordinator som blant annet er administrativt ansvarlig og nærmeste leder til de øvrige koordinatorene.

Blant oppgavene til koordinatorene, er å koordinere og planlegge innsatsen til de frivillige som består i blant annet distribusjon av mat, klær og nødvendig utstyr, lagerarbeid, aktiviteter for barn, språkundervisning og drift av market (Drop Shop). Introduksjon, opplæring og oppfølging av frivillige er også en sentral oppgave for Frivillig Koordinatorene.

Koordinatorene er Dråpen i Havet sine representanter på de ulike destinasjonene, og samarbeider tett med andre humanitære organisasjoner, UNHCR, lokale myndigheter mv.

Bakgrunn fra humanitært hjelpearbeid, primært fra kriserammede områder er en stor fordel i rollen som koordinator. Solid erfaring fra prosjektarbeid og ledelse er en forutsetning for å bli vurdert til en koordinator rolle. Krevende og hektiske arbeidsdager betyr at det er viktig å ha svært gode kommunikasjonsevner, serviceinnstilling og allsidige datakunnskaper. Det er en forutsetning at koordinatorene behersker engelsk flytende.

Koordinatorer for Dråpen i Havet reiser på eget ansvar, og vi ønsker en minimums oppdragslengde på 8 uker. Som for øvrige frivillige, gjelder at man er over 25 år for å bli vurdert til en rolle som koordinator.
Om du ønsker å melde din interesse for et frivillig koordinatoroppdrag, send din CV sammen med en søknad til birgit@drapenihavet.no og fortell når du har mulighet til å bidra, og hvor lenge du evt. kan være i Hellas.

Lurer du på noe?

Klikk her for å se ofte stilte spørsmål eller kontakt oss.

Registrering

Dersom du ønsker å reise som frivillig med Dråpen i Havet må du registrere deg som bruker hos oss. Dette gjør du ved å klikke på “Min Profil” i menyen over eller ved å klikke her.

For å reise som frivillig må du godta våre retningslinjer. Les gjerne gjennom disse før du registrerer deg som frivillig. Du kan lese disse her: Retningslinjer for frivillige. Etter du har registrert deg og blitt godtatt som frivillig i vårt system, vil du kunne melde deg på reise. Så snart du er meldt på en reise, legger vi deg til i en reisegruppe på facebook for perioden du skal reise.

Les mer om registreringsprosessen her.

Dine egenskaper

Dråpen i Havet har særlig behov for helsepersonell, håndverkere, mennesker med erfaring fra psykososial støtte, fagpersoner innen barsel- og spedbarnspleie, språklærere, tolker i arabisk, persisk/farsi, dari og kurdisk. Viktigst av alt er likevel en hjelpende hånd og et godt hjerte. Vi har behov for deg!

Dråpen i Havet har følgende krav til sine frivillige:

  • At du har fylt 25 år
  • At du binder deg for minimum ti dager
  • At du er klar til å brette opp ermene og ta i et tak der det trengs. Du må være forberedt på lange dager og uforutsigbarhet i arbeidet

Vaksinasjon

Dråpen i Havet arbeider i flyktningleire der det er dårlige sanitærforhold og der epidemier kan forekomme. Vi anbefaler at du tar kontakt med enten fastlege eller vaksinekontor for å sjekke evt. påfyll av vaksiner før du reiser.

Etter reisen

Når du kommer hjem, kan det føles tungt å vende tilbake til sitt “normale” liv etter å ha hjulpet mennesker i en krevende situasjon. Dine holdninger er blitt endret, og du vil kanskje trenge tid på komme tilbake til dine ordinære oppgaver hjemme. Ta deg tid til å reflektere over dine opplevelser, og vær oppmerksom på at det er normalt å få reaksjoner i etterkant av feltarbeid. Dersom du har behov for umiddelbar psykososial støtte eller hjelp, anbefaler vi at du kontakter din fastlege eller kommunehelsetjenesten.