Nyheter - Dråpen i Havet

Arkiv

Kategorier

Dråpen i Havet befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Hovedårsaken er fallende inntekter, i kombinasjon med kraftig prisvekst alle stedene vi jobber, samt svært redusert kronekurs. Vi frykter nå at vi kan bli nødt til å kutte i flere av tilbudene våre fremover dersom vi ikke får inn mer midler.

Samarbeid mellom forskere og frivillige organisasjoner som organiserer felleskap og kapasitetsbyggende aktiviteter for mennesker på flukt, kan gi en mer helhetlig forståelse for de psykiske helsebehov og -opplevelser; identifisere effektive strategier for å fremme psykisk helse og velvære blant migranter og redusere stigma rundt psykiske helseproblemer. Ved å bygge bro mellom forskning og praksis, kan disse synergiene føre til mer effektive og bærekraftige programmer som adresserer de unike behovene og utfordringene mennesker på flukt står ovenfor

Representanter fra Dråpen i Havet har de siste månedene observert svingninger i antall flyktninger i et større område i Nord-Hellas, inkludert nyankomne og forflytning til leire som greske myndigheter administrerer.

frivillig med ungdommer som får undervisning i bakgrunnen

Bosnia Herzegovina er en føderal parlamentarisk republikk på det vestre Balkan, med Sarajevo som hovedstad. Bosnia Herzegovina var en del av Jugoslavia fram til kollapset og borgerkrigen 1992-1995. Den medførte store tap av menneskeliv og en restrukturering av landet, ca. halvparten av Bosnias befolkning flyktet. Nå er en stor del vendt tilbake, i tillegg opplever landet stor tilstrømning av flyktninger fra Midtøsten og Afrika, noe som skaper store systemiske, økonomiske og politiske utfordringer.

ung mann som henter matkasse

The influxes of people who are trying to reach Europe through Greece continue. More specifically, a particularly large number of people have managed to cross the Greek borders, along with other nationalities who are trying to escape the difficulties they face in their home countries.

møte med overrekkelse av blomster

Den 23. mai ble det avholdt årsmøte i Dråpen i Havet og ny styreleder, styremedlemmer og valgkomité ble valgt.