Nyheter - Side 2 av 25 - Dråpen i Havet

Arkiv

Kategorier

Nives har vært på to frivillige feltoppdrag for Dråpen i Havet, først på Lesvos og nå i Nea Kavala. I dette blogginnlegget deler hun sine tanker om hvem de frivillige er og hvordan det er å være frivillig.

På den internasjonale kvinnedagen vil vi særlig utfordre Norge og resten av Europa, om i større grad være med på å ta ansvar og vise at FNs resolusjoner og europeiske konvensjoner om kvinners rettigheter under og etter krig og konflikt, også gjelder for kvinner i greske flyktningleirer.

Dråpen i Havet bistår flyktninger og andre migranter i Europa. I 2020 hadde vi totalt 106,000 besøk til våre aktiviteter og distribusjoner i Hellas.

Drop volunteer bringing games for unaccompanied minors in Moria refugee camp

I det vi går inn i et nytt år ønsker vi å ta et lite tilbakeblikk på året som gikk. Et år mange kaller annerledesåret, der Covid-19 pandemien har hatt stor innvirkning på hvordan vi omgås hverandre og hvordan vi lever våre liv. Det har vært et vanskelig år, mange har mistet jobbene sine og går usikre tider i møte. Og for de mange tusen på flukt i Hellas ble situasjonen, om mulig, enda verre.

Dråpen i Havets feltarbeidere i Kara Tepe, Lesvos

Michelle Reece fra Canada har vært frivillig feltarbeider for Dråpen i Havet. Her skriver hun om sine erfaringer og sitt møte med sterke kvinner i vårt kvinne- og babyprosjekt på Lesvos.

Dråpen i Havet i Bosnia

I Bosnia-Hercegovina befinner det seg nå rundt 8 500 mennesker på flukt. Utfordringene i de bosniske flyktningleirene er mange og forholdene for de som bor der er svært vanskelige. I tillegg bor det rundt 3 000 mennesker utenfor de offisielle leirene, i skogen, i forlatte bygninger og andre offentlige rom.