Økende humanitær bekymring på Lesvos

Lesvos står overfor en overveldende tilstrømning av mennesker på flukt, noe som resulterer i ressursmangel, forverrede levekår, og forsinkelser i asylbehandlingen. Det internasjonale samfunnet må forene seg for å håndtere denne krisen og gi støtte til de som trenger det.

Lesvos står for tiden i en ekstraordinær humanitær utfordring. I juli og august opplevde øya en stor tilstrømning, med 1300-1400 mennesker per måned, og med det registrerte de høyeste ankomsttallene siden 2020. I hjertet av denne krisen ligger Kara Tepe-leiren, som allerede sto overfor kapasitetsproblemer.

Den plutselige økningen av ankomster har presset øyas ressurser til sine grenser, noe som har ført til mangel på passende husly, sanitæranlegg og grunnleggende nødvendigheter. Leirens kapasitet var allerede på bristepunktet før denne nylige tilstrømningen.

Denne raske økningen har resultert i dårligere levevilkår, med mange mennesker, inkludert gravide kvinner, som nå må bo trangt i overfylte haller med minimalt privatliv og ofte tvunget til å sove på gulvet på grunn av mangel på senger.

Forsinkelser i behandlingen av asylsøknader gjør ikke situasjonen noe bedre. Dette hindrer mennesker i å kunne forlate den overfylte leiren og gir en følelse av hjelpeløshet og fortvilelse hos mange.

Krisen gjelder ikke bare husly og asylregistrering, ettersom menneskene i leiren også sliter med å få tilgang til klær og andre nødvendigheter.  Denne deprivasjonen går lenger en bare fysisk ubehag; det betyr å møte de nådeløse elementene, tåle potensielle helserisikoer og takle et dyptgående tap av verdighet og velvære.

Den psykologiske belastningen ved å leve under slike vanskelige forhold skal ikke undervurderes. Den konstante usikkerheten, overbefolkningen og mangelen på privatliv går hardt utover det psykiske velværet til de berørte. Angst, depresjon og traumer blir alt for vanlig, spesielt blant sårbare grupper.

Medisinsk personell og administrativt personell som er ansvarlig for å registrere alle de nyankomne er under enormt press, og jobber utrettelig for å møte det økende behovet. Vi bør forstå at personalet også står overfor sine egne følelsesmessige belastninger når de er vitne til lidelsen.

I denne kaotiske og forferdelige situasjonen er det et presserende behov for kollektiv handling. Når vi konfronterer den sterke virkeligheten på Lesvos, må vi komme sammen for å øke bevisstheten, utvide medfølelse og gi viktig støtte. Det globale samfunnet spiller en sentral rolle i å sikre velvære for disse menneskene. La oss stå i solidaritet og tilby hjelp i disse turbulente tider.