Vi gjør det enkelt for alle å hjelpe mennesker på flukt!

Dråpen i Havet er en humanitær non-profit organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet ble stiftet september 2015, og har siden oppstarten koordinert flere enn 5500 frivillige hjelpearbeidere til Hellas, der behovet for hjelp er stort.

Etterhvert som grensene til resten av Europa ble stengt i februar 2016, kom vi også på plass med hjelpearbeid på det greske fastlandet i Athen og Nord-Hellas.

Våre verdier

H – Handlekraftige

A – Ansvarsfulle

V – Verdiskapende

E – Empatiske

T – Tydelige

Støtt oss! 

Litt er mange ganger mye bedre enn ingenting. Hjelp oss å hjelpe andre!