Om oss

“Vi gjør det enkelt å støtte mennesker på flukt”

Dråpen i Havet er en humanitær non-profit organisasjon med formål om å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om deres livssituasjon. Dråpen i Havet er per i dag til stede på to ulike lokasjoner i Hellas, der vi jobber i, og utenfor, flyktningleirene. Siden oppstarten i 2015 har vi bidratt med distribusjoner av mat, klær og andre nødvendige artikler og arrangerer en rekke aktiviteter som gir mennesker på flukt et pusterom i en ellers vanskelig hverdag.

Samlet sett har rundt 8000 frivillige feltarbeidere og koordinatorer fra hele verden bistått i vårt arbeid.

Vi mottar ikke offentlig økonomisk støtte, men har en rekke private bidragsytere, avtaler med enkelte bedrifter og næringslivsaktører.

Vår visjon

Dråpe for dråpe, skaper vi et hav av forståelse for mennesker på flukt og bidrar til en verden der alle møtes med respekt, og menneskerettigheter blir ivaretatt og verdsatt

Våre verdier

D – Dedikert
R – Respektfull
O – Oppriktig
P – Proaktiv