Historie

I 2015 kom over 800 000 flyktninger til Hellas med båt over Middelhavet. Til å begynne med var det hovedsakelig lokale grekere og frivillige enkeltpersoner som tok imot båtflyktningene, delte ut mat og klær, og utøvde livreddende arbeid. En av de som sto på stranden og tok imot mennesker på flukt var fembarnsmoren Trude Jacobsen fra Bærum. Det Jacobsen så og erfarte i møte med båtflyktningene, endret livet hennes radikalt.

Trude Jacobsen på vei til Hellas

Kort tid etter at hun kom hjem til Norge, opprettet Jacobsen, med hjelp av noen gode venner, den frivillige humanitære organisasjonen Dråpen i Havet (DiH), der Jacobsen i dag er generalsekretær. Formålet var å gjøre det lettere for vanlige mennesker, som Jacobsen selv, å reise til Hellas for å bistå mennesker på flukt.

Tidsvitner

Jacobsen ønsket samtidig å koordinere frivillige «på bakken» slik at innsatsen deres ble mest mulig virkningsfull, ansvarlig og bærekraftig. Dråpen i Havet sendte sitt første team på 16 frivillige feltarbeidere til Lesvos i september 2015, og har siden den gang koordinert over 7000 frivillige fra 70 land i arbeidet for mennesker på flukt. Internt i organisasjonen har flere beskrevet det å være et ‘tidsvitne’ som en av organisasjonens viktigste oppgaver.

Foto: Paul Jeffrey

Arbeidet endrer seg etter behov

Det frivillige feltarbeidet har variert i takt med stadig nye og skiftende humanitære behov. Det første året jobbet Dråpen i Havet hovedsakelig i førstelinjen. Feltarbeidere speidet etter ankommende båter, hjalp flyktningene å komme i land på en trygg og rolig måte, og delte ut varme klær, tepper og drikke. Etter hvert tok organisasjonen et ansvar for aktivisering av barn og distribusjon av mat og klær til flyktninger på øyene og flere steder på fastlandet.

Dråpen i Havet ønsker å gjøre det enkelt å støtte mennesker på flukt. Organisasjonen ble veldig fort tildelt sentrale roller inne i flere offisielle flyktningleirer på fastlandet, og siden 2016 har frivillige feltarbeidere hatt ansvar for en rekke oppgaver, inkludert språkundervisning, distribusjon av klær og mat, vaskeri, sykkelutleie, ulike aktiviteter for voksne og barn, samt uformelle utdanningsaktiviteter.

Foto: Dråpen i Havet

Dråpen i Havet samarbeider med frivillige feltarbeidere, med etablerte hjelpeorganisasjoner og med greske myndigheter. I løpet av de siste årene har Dråpen i Havet i økende grad fokusert på, og fremhevet viktigheten av, formidling. På organisasjonens årsmøte i mai 2018, ble det besluttet å legge til «spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon» i organisasjonens formålsparagraf.