Ledige stillinger

Nedenfor finner du ledige stillinger og frivillige roller ved vårt kontor i Norge og ved vårt administrative underkontor i Hellas.


Vil du bidra som frivillig i Norge?

Ønsker du å bidra frivillig i Norge? Send en åpen søknad på epost til mona@drapenihavet.no. Spørsmål angående feltarbeid, rettes på engelsk til frivillig@drapenihavet.no.

Vil du bidra i våre lokallag?

Er du engasjert i situasjonen for mennesker på flukt i Hellas, og ønsker å bidra til å rekruttere feltarbeidere eller ta initiativ til å opprette innsamlingsaksjoner i ditt lokalområde? Vi søker flere frivillige bidragsytere og lokallagskoordinatorer til ulike lokallag i Norge.

Lokallagskoordinatoren er et bindeledd mellom lokallaget som etableres av frivillige og organisasjonens administrasjon. Lokallagskoordinatoren utgjør en del av det frivillige arbeidet som utføres i regi av Dråpen i Havet. 

Både lokallagskoordinator og frivillige i lokallagene bistår med å:

  • Gjennomføre informasjonsmøter for fremtidige frivillige feltarbeidere fire ganger pr år, eller ved behov
  • Bidra og ta initiativ til å opprette innsamlingsaktiviteter og eventer lokalt med støtte fra administrasjonen
  • Stille opp på forespørsler og eventer som arrangeres lokalt.
  • Bidrar med vervekampanjer lokalt med støtte fra administrasjonen/ giveransvarlig

Vi søker deg som har gode mellommenneskelige egenskaper, utpreget serviceinnstilling, erfaring fra problemløsning og gjerne har vært tidligere feltarbeid for Dråpen i Havet. For lokallagskoordinatorer kreves i tillegg at du har god kjennskap til bruk av ulike grunnleggende dataverktøy.

Dersom du er interessert send oss noen linjer om deg selv på e-post til cicilie@drapenihavet.no