Vi er i gang i Krakow

På dag 12 av den russiske invasjonen av Ukraina anslår FN at over 2 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina. Av dem har over en million mennesker kommet over grensen fra Ukraina til Polen. Mange av disse reiser videre til byen Krakow som ligger ca. 250 kilometer fra den ukrainske grensen.

Viser klær som henger på klesstativ i et butikklokale

Situasjonen i Krakow endres raskt, og hjelpearbeidet utføres av mange lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Mange lokale organisasjoner som til vanlig gjør andre oppgaver, bistår nå i denne akutte krisen. Det er et voldsomt engasjement fra lokale som ønsker å hjelpe til, engasjementet for Ukraina og ukrainerne er svært stort her. Her finner du oppdaterte tall fra FN`s høykommissær for flyktninger.

Dråpen i Havet bistår der vi kan og der vi trengs i dette viktige arbeidet. Nå den første tiden har vi noen få frivillige fra Dråpen til stede i Krakow i Polen, inkludert en polsk koordinator. Denne første uken har de hjulpet til med sortering og utdeling av klær, mat og annet utstyr. Våre folk har også vært satt opp på skift for distribusjon av suppe, mat og drikke på togstasjonen i Krakow der mange mennesker venter på å reise videre. Dette arbeidet har vært et samarbeid av flere organisasjoner, blant annet den lokale speidergruppen. Vi har stilt opp og tatt vakter når de har etterspurt flere til å hjelpe. 

Samtidig har vi denne første uken kartlagt behov for å hjelpe langs grensen.

Fremover kommer vi til å fokusere på samarbeidet med den fantastiske organisasjonen Multicultural Center in Crakow (driftes av Internationaler Bund Polska), som er i ferd med å sette opp en stor «gratisbutikk» i Krakow sentrum. Dette ligner veldig på konseptet Drop Shop som vi har etablert flere steder i og utenfor leirene i Hellas. Her blir det utdeling av klær og sko som de som har måttet flykte har behov for, samt mottak og lager for donerte klær. Planen er at butikken skal åpne i slutten av denne uken.

Mange ønsker å hjelpe, både lokalt og fra andre land, og det er rørende å se engasjementet folk viser i denne krevende situasjonen. Det tar tid å få opp god organisering, og vi bistår de lokale organisasjonene der de selv uttrykker ønske om det. Midlene som har kommet inn og som er øremerket Ukraina vil brukes til å støtte mennesker som har flyktet fra Ukraina, enten direkte av oss eller gjennom våre samarbeidspartnere. 

Vi ber om tålmodighet og forståelse for at det tar tid å planlegge, kvalitetssikre og tilrettelegge i dette arbeidet og at folk ikke reiser ned på egenhånd. Vi har nå svært mange som har meldt interesse for å bidra, og vi tar kontakt med aktuelle frivillige og sørger for at vi har tilstrekkelig med frivillige og rett kompetanse på plass i Krakow til enhver tid. Vi ber også om at det ikke sendes klær og utstyr uten at man har en mottaker som har bedt om det og som vet hva som sendes. 

Vi syns det også er viktig å påpeke at vi ikke glemmer de mange tusen som fortsatt lever i flyktningleirer i Hellas og i Bosnia Herzegovina, og som har bodd der i årevis. Vi forlater ikke ansvaret vi har overfor disse, og det trengs fortsatt midler til å drifte disse aktivitetene videre. Se her for ulike måter du kan støtte vårt arbeid.