Oppdatering om koronavirus og våre aktiviteter 16.03

Dråpen i Havet vet det er mange som nå bekymrer seg for koronasituasjonen i Hellas og hvordan det påvirker de mange som er i flyktningleirene. Dette er en spesielt sårbar gruppe. En spredning av viruset i flyktningleirene i vil få ukontrollerbare følger.

Greske myndigheter har iverksatt strenge tiltak over hele landet for å forhindre spredning av viruset. Alle skoler er stengt, det samme er kafeer og restauranter. I butikker slippes det kun inn en liten gruppe om gangen og apotekene har fått pålegg om kun to kunder av gangen. Inne i flyktningleirene er det streng kontroll med hvem som får slippe inn, det vil si at alle organisasjoner som har aktiviteter der de samler flere på et sted, har fått instruks om å stanse arbeidet, foreløpig frem til 26. mars. Så langt er det ikke meldt om noen smittede inne i leirene, men det er rapportert om en politimann som jobbet på et av interneringssentrene på fastlandet som har testet positivt.

Dråpen i Havet har trukket alle våre frivillige feltarbeidere ut av leirene og midlertidig stanset alle våre aktiviteter. På fredag ble feltarbeiderne anmodet om å reise hjem til sine hjemland. Våre lokale koordinatorer og ansatte vil fortsette med å følge opp det som skjer og prøve å finne løsninger på hvor og hvordan vi best kan bidra. Så langt jobber vi for å skaffe nødvendig helseutstyr, medisiner osv.

Dråpen i Havet er veldig bekymret for hva som kan skje, og vi tror det bare er et tidsspørsmål, når viruset kommer til leirene. Det vi ser er at det er mange som ønsker å bidra, og frivillige fra ulike europeiske land har kommet til blant annet Lesvos på eget initiativ. Dette vil vi advare sterkt mot! Viruset sprer seg så raskt og ingen kan garantere at de ikke har det med seg. Det vil være katastrofalt om tilreisende er med på å spre viruset blant de aller mest sårbare.

Den største solidariske handlingen nå vil være å holde seg borte fra flyktningleirene, og samtidig fortsette å jobbe for en politisk løsning for å få mennesker ut fra de ulevelige forholdene i Moria leir, før det er for sent.

Vi følger opp kontinuerlig med oppdatert informasjon.