Oppdatering om koronavirus, våre aktiviteter og Europas bidrag

Flere flyktninger er smittet på fastlandet i Hellas. Foreløpig har flyktningleiren Moria på Lesvos, og leire på de andre øyene, unnslippet koronaviruset, men situasjonen er spent – det haster å evakuere barn og sårbare. Tyskland og Luxemburg har allerede tatt imot et antall enslige mindreårige. Norge må følge etter!

Moria leir
Foto: Knut Bry/Tinagent.

I flyktningleirene Ritsona og Malakasa på fastlandet i Hellas, har de første flyktningene testet positivt for koronaviruset. Nylig ble også 148 asylsøkere bekreftet smittet da de oppholdt seg i karantene på et hotell i byen Krandini. Byen ligger på fastlandet, sør for Athen.  

Per dags dato har ingen beboere i flyktningleirer på øyene testet positivt for covid-19. Øyene er på langt nær rustet til å håndtere et høyt antall smittede. Dersom smitten når flyktningleirene, vil utfallet være katastrofalt. På øya Chios i leiren Vial protesterte innbyggerne mot manglende beskyttelse mot koronaviruset, og deler av leiren ble satt i brann forrige lørdag.  

Foreløpig uten smitte i Flyktningleiren Moria

Hellas har totalt 2.235 bekreftede koronasmittede og 110 dødsfall (18.04). I Moria flyktningleir på Lesvos er ingen bekreftet smittet, men stemningen er svært spent. Tidligere i april døde en 16 år gammel gutt, etter å ha blitt knivstukket av en 20 år gammel mann utenfor Moria leir. Hendelsen er en av mange av knivstikkinger i Moria dette året.

Dråpen i Havet har flere ganger tatt opp den vanskelig flyktningsituasjonen i Moria spesielt og i Hellas generelt, både overfor politikere og gjennom norske medier(Agenda Magasin, Vårt Land, NRK og TV2). Vi er svært bekymret for hva som kan skje, dersom vi ikke handler nå. Den sanitære situasjonen er elendig, det finnes ikke nok såpe og vann, og med over 20.000 mennesker i en flyktningleir bygd for 3.000, er det umulig å holde avstand til andre.  

Dråpen i Havet fortsetter med tilpassede aktiviteter

Vi har fortsatt et lite team på plass i Hellas. De er i tett kontakt med «camp management» og greske myndigheter på de ulike lokasjonene våre, for å finne ut av hvilke behov som finnes og hva vi kan gjøre for å dekke disse. Selv om vi per dags dato ikke sender ut internasjonale frivillige og har stanset det vanlige aktivitetstilbudet, for å skåne leirbeboere mot smitte, bidrar vi der vi kan med hjelp fra våre faste koordinatorer og frivillige beboere. Vi har blant annet distribuert mat, kjøpt inn ansiktsmasker og organiserer språkundervisning over nett. 

Hellas overfører eldre til fastlandet – Europa må ta mer ansvar

Torsdag 16.april uttalte migrasjonsdepartementet i Hellas at de i de kommende ukene vil overføre over 2.300 eldre og sårbare asylsøkere fra øyene til fastlandet.  

Samtidig åpner flere europeiske stater for relokalisering. 6.mars oppfordret EU-kommisjonen medlemsland til å hente enslige mindreårige fra Hellas. Ti medlemsland har sagt seg villig til å relokalisere barn: Belgia, Bulgaria, Frankrike, Kroatia, Finland, Tyskland, Irland, Portugal, Luxemburg og Litauen. Forrige uke hentet Luxemburg 12 enslige mindreårige, og Tyskland 47. Tyskland har uttalt at de vil hente mellom 350 og 500 totalt.  

Med 1.200 enslige mindreårige gutter og jenter i Moria og til sammen over 6.000 i Hellas, er ikke dette nok. Flere må trå til – også Norge! 

Norske stortingspartier må handle nå 

I Norge har det folkelige engasjementet for å evakuere barna fra Moria vært stort, med digitale demonstrasjoner og Instragram-kampanjer. Over 40.000 underskrifter ble overlevert til regjeringen 6.april. Men politikerne enes fremdeles ikke om løsninger. Flere partier lokalt og kommuner som Trondheim, Bergen og Stavanger krever at Norge tar imot barn fra Hellas. Kravet støttes også av en rekke tidligere statsråder og Den norske kirke.  

SV har foreslått å ta imot 1.500 enslige mindreårige. Rødt og MDG ønsker evakuering og har begge tatt dette opp i Stortingets spørretime. Etter interne uenigheter i partiet, har Arbeiderpartiet åpnet for å øke antall kvoteflyktninger med 500 personer og inkludere sårbare fra Moria i denne kvoten gjennom dialog med FN. Forslaget kritiseres imidlertid etter som overføringer av kvoteflyktninger er satt på vent grunnet koronasituasjonen. Samtidig forventer KRF sitt landsstyre at Norge bidrar med å hente barn fra Moria, og krefter i Venstre krever handling. Men Justisdepartementet sier til Aftenposten (12.04.2020) at det ikke er aktuelt å reagere på forespørsler om relokalisering fra Hellas nå.  

Vi venter i spenning på Erna og regjeringen. Vil de bidra til en reell ansvarsfordeling i Europa, og hente barna ut fra den uholdbare situasjonen og de umenneskelige boforholdene – før Moria rammes av koronaviruset? Politikerne må ha to tanker i hodet, samtidig. De må arbeide for gode langsiktige løsninger og evakuere barna nå.  

Kilder:

EU-kommisjonen 

Al-Jazeera 

Info Migrants  

Norske: VG, NRK, Aftenposten, Vårt Land og Klassekampen