Overføring av prosjektene i Polen til lokal partner

Alt har sin tid. Nå er tiden inne for oss i Dråpen i Havet å overlate arbeidet vi har gjort i Polen i over ett år til vår fantastiske, lokale samarbeidspartner, Internationaler Bund Polska.

mennesker i klesbutikk

Da krigen i Ukraina brøt ut i slutten av februar 2022 hadde Dråpen i Havet i løpet av 4 dager folk på plass i Polen for å tilby vår hjelp. Blant disse, vår polske koordinator, Michalina som ble overført fra vårt arbeid i Bosnia Herzegovina. Vår kompetanse og systemer innen håndtering av feltarbeidere, samt distribusjon var det stort behov for.

Sammen med Internationaler Bund Polska fikk vi i løpet av bare 15 dager åpnet Krakows største gratisbutikk for mennesker som hadde flyktet fra Ukraina, «Szafa Dobra». De første månedene lå snittet på rundt 1000 besøkende hver eneste dag, som alle kunne hente seg det de trengte av klær og sko i et flott varehus med godt utvalg. Alle klærne kom som donasjoner fra lokalmiljøet i Krakow og direkte fra produsenter.

Endrede behov

Utover sommeren så vi at behovene endret seg noe. Færre trengte påfyll til garderoben, men det begynte å bli økende behov for språkkompetanse. Dette er nøyaktig det samme som vi ser også der vi jobber med mennesker på flukt i Hellas og Bosnia Herzegovina. Våre Engelsk-kurs med ulike nivåer fra andre lokasjoner, kunne fint brukes også for mennesker som hadde flyktet fra Ukraina. Tidlig i august begynte Dråpen i Havet implementeringen av  programmer designet for å møte mer langsiktige behov for de som hadde flyktet fra Ukraina til Polen. Uformell engelskundervisning samt et idrettsprogram for barn ble igangsatt.

I oktober begynte Dråpen også å bistå med frivillige på et distribusjonssenter for mat og hygieneprodukter som vår partnerorganisasjon allerede hadde startet opp. I desember 2022, inn i vår tiende måned med drift i Polen, tilpasset vi oss igjen til endrede behov ved å klargjøre paller med klær for å sende til organisasjoner nær grensen, og direkte inn i Ukraina, i tillegg til driften av gratisbutikken og engelsktimer.

Besøkende

  • Siden oppstart i mars 2022 har vi hatt 93,219 besøkende i vår gratisbutikk i Polen.
  • 86,705 personer benytte seg av klesdistribusjonen, 3,317 av hygiene distribusjon og 3,197 av mat distribusjon.
  • Vi har gitt ut 656,661 klesplagg, 2,324 matkasser, 1,567 hygiene pakker og 453 babypakker.
  • I våre engelsk klasser har vi hatt totalt 679 besøkende.

Frivillige

Det siste året har vi hatt i overkant av 200 Dråpen-frivillige fra hele verden i Polen, alle forent av Dråpen i Havets visjon om å sammen bidra til en verden der alle møtes med respekt og menneskerettigheter blir ivaretatt og verdsatt.

En tid for alt

Men i slutten av mars er altså tiden inne til å overlate arbeidet til vår partnerorganisasjon. En handover av prosjektene er allerede godt i gang for å sikre at brukerne av tjenestene ikke skal påvirkes av endringen i særlig grad. Vi er helt trygge på at Maria og hennes team i Internationaler Bund Polska kommer til å videreføre arbeidet vi sammen har bygget opp på en god måte.


Vi vil gjerne takke alle frivillige, koordinatorer og støttespillere for den fantastiske innsatsen de har gjort i året som er gått. Dere har gjort en stor forskjell i mange menneskers liv.