Kontaktinformasjon:

Trude Jacobsen, Generalsekretær

Mobil: +47 481 72 718

presse@drapenihavet.no