PRESSEMELDING: Go for it – Solidaritetsmarsj fra Arendal til Lesvos (Moria)

I 2015 gikk hundre tusener av mennesker på flukt til fots fra Hellas til flere land i Europa. Nå, 4 år senere, benytter 62 årige Arne Martin Thingnes starten på pensjonisttilværelsen til å sette søkelys på den fastlåste situasjonen for mennesker på flukt.

Go for it er en solidaritetsmarsj gjennom Europa, der Arne Martin skal gå motsatt vei av den trafikkerte flyktningruten fra 2015. Formålet er å sette fokus på situasjonen for mennesker på flukt som fortsatt møtes av stengte grenser og inhumane levekår ved Europas yttergrenser. Let`s just GO FOR IT!

Startskuddet for Solidaritetsmarsjen markeres med et arrangement på Arendalsuken mandag 12. August fra klokken 12.30-14.00 på Bricolagen/Bankgården i Arendal. 

Etter 4 måneder til fots gjennom Europa vil Arne Martin komme frem til flyktningleiren Moria på Lesvos. Arne Martin har selv vært frivillig feltarbeider på Lesvos to ganger med Dråpen i Havet i 2015 og 2016. Siden den gang har han fulgt med på utviklingen av flyktningsituasjonen i Hellas og Europa. Målet med å gå motsatt vei handler om å ”på en måte gå flyktningene i møte”, sier han. Ellers er han opptatt av å sette søkelys på situasjonen for å bidra til endring:

”Jeg håpet er at jeg gjennom denne solidaritetsmarsjen kan vekke flest mulig menneskers oppmerksomhet mot flyktningkrisen og at dette igjen kan legge større press på myndighetene i EU og Norge til å ta imot flere flyktninger og gi dem en trygg tilværelse og et verdig liv slik at den humanitære krisen kan opphøre og leirene kan tømmes.” – Arne Martin Thingnes

Under Solidaritetsmarsjen vil Arne Martin overnatte hos tidligere frivillige fra Dråpen i Havet, samt hos bosatte flyktninger. Det vil bli grundig dokumentert underveis hvordan de ulike landene Arne Martin går gjennom, har håndtert det vi i Europa omtalte som krisen i 2015. Vi vil også få frem historiene til noen av menneskene som gikk denne ruten for 4 år siden. Det er Arne Martin og Dråpen i Havet som er arrangør av prosjektet.

Trude Jacobsen og Arne Martin Thingnes er begge tilgjengelige for intervju, og kan kontaktes på e-post eller mobil

  • Trude Jacobsen, Generalsekretær i Dråpen i Havet; trude@drapenihavet.no, tlf 481 72 718.
  • Arne Martin Thingnes, frivillig feltarbeider for Dråpen i Havet; armathi@gmail.com

Dråpen i Havet:

Dråpen i Havet er en bistandsorganisasjon hvor formålet er å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt rettes hovedfokuset mot å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet ble stiftet september 2015, og har siden oppstarten koordinert 6000 frivillige hjelpearbeidere til Hellas. Les mer om Dråpen i Havet her: www.dråpenihavet.no