Lek og læring

kr 175,00

Gi barn i flyktningleirer muligheten til å oppleve samhandling, mestring og trygghet gjennom lek og læring.

Barn på flukt er først og fremst barn, og har ifølge Barnekonvensjonens bestemmelser rett til sikkerhet, utdanning og trivsel. Dråpen i Havet gir barn på flukt et meningsfullt aktivitetstilbud mens livet deres er satt på vent.

Ved å kjøpe denne gaven bidrar du til at barn får tilgang til morsomme aktiviteter og uformell utdanning som språkopplæring.

Kategori:

Beskrivelse

Du vil motta et gavebevis på e-post som du enten kan gi videre eller beholde selv.

De ulike behovene i flyktningleirene varierer. Dersom behovet er dekket for det tiltaket eller gjenstanden du har gitt støtte til, vil gaven bli brukt der hvor behovet er størst. Støtten går alltid til å hjelpe mennesker på flukt.