Undervisningstime i databruk

kr 200,00

Datakunnskaper er viktig i en verden med rask teknologisk utvikling. Å tilby dataundervisning til mennesker på flukt kan bidra til å styrke ferdigheter som kan brukes i fremtidige jobber.

Vi tilbyr datakurs for nybegynnere og for de som har mer avanserte kunnskaper.

Kategori:

Beskrivelse

Du vil motta et gavebevis på e-post som du enten kan gi videre eller beholde selv.

De ulike behovene i flyktningleirene varierer. Dersom behovet er dekket for det tiltaket eller gjenstanden du har gitt støtte til, vil gaven bli brukt der hvor behovet er størst. Støtten går alltid til å hjelpe mennesker på flukt.