Rapporter

Dråpen i Havet publiserer årlige rapporter, fagrapporter og rapporter hvor vi monitorerer og evaluerer vårt arbeid i felt.

Månedlige rapporter

Årsrapporter og strategier

Strategisk plan 2023-2025

Denne strategiplanen gjelder for perioden 1.1. 2023 til 31.12. 2025 og er et resultat av organisasjonens fjerde strategiprosess. . Strategien er med på å danne grunnlag for våre prioriteringer og målsetninger innenfor perioden den gjelder for. Strategien er godkjent av Dråpen i Havets styre.

Strategisk plan 2021-2022

Strategien er med på å danne et grunnlag for prioriteringer og målsetninger i kommende budsjettperioder. Alle ansatte i organisasjonen, både i Norge og Hellas har bidratt med innspill til utarbeidelse av det strategiske planverket. Strategiplanen er godkjent av Dråpen i Havet sitt styre.

Årsrapport 2020

Dråpen i Havet er til stede på øyene Lesvos og Samos, i Nord-Hellas og i Athen-området. Vi organiserer aktiviteter og distribusjoner. Ved utgangen av 2020 hadde vi også etablert oss i flyktningleiren Ušivak utenfor Sarajevo i Bosnia-Hercegovina.

Årsrapport 2019

Les om hvordan vi styrket vårt arbeid for enslige mindreårige, etablerte oss på Samos og rekrutterte flere frivillige feltarbeidere med spisskompetanse. Takket være økte inntekter har vi hatt mulighet til å planlegge mer langsiktig.

Årsrapport 2018

Ved utgangen av 2018 var det registrert 72.000 mennesker på flukt i Hellas. Ca. 16.000 befant seg på øyene, i leirer som av etablerte organisasjoner ble omtalt som noen av de verste i verden. Noe av det vanskeligste, i følge mennesker som lever under slike forhold, er usikkerheten og ventetiden. Mange har fått time til sitt første asylin-tervju i januar 2023.

Årsrapport 2017

Det er liten tvil om at man må ha en god dose tålmodighet for å kunne jobbe for mennesker på flukt i Hellas. Ting tar tid, og ofte får man ikke beskjed om endringer før de plutselig er der. For oss som hjelpeorganisasjon er jo dette en stor utfordring, men for de mange tusen som har livene sine på vent, er det selvsagt langt verre.

Årsrapport 2016

Året 2016 startet slik fjoråret sluttet. Flere tusen mennesker på flukt fra krig og med behov for trygghet ankom de greske øyene. Her var våre frivillige og patruljerte dag og natt iområdene med flest ankomster.

Fagrapporter

Ringvirkninger av frivillig feltarbeid i Hellas

Flere tusen nordmenn tilknyttet Dråpen i Havet har siden 2015 reist til Hellas for å bistå mennesker på flukt. Heidi Mogstad og Jesper Haugan har skrevet om hva som skjer når de frivillige feltarbeiderne kommer hjem til Norge.

Tidsvitner fra Hellas

Gro Wærstad og Ada Aagre Pettersvold har innhentet erfaringer og dokumentasjon fra våre feltarbeidere som har bidratt i flyktningleire i Hellas.

Monitorering og evaluering

Kvantitativ rapport 2020

Dråpen i Havet bistår flyktninger og andre migranter i Europa. I 2020 hadde vi totalt 106 000 besøk til våre aktiviteter og distribusjoner i Hellas.

Resultatmåling og evaluering av vårt arbeid

Dråpen i Havet har gjennomført den første evalueringen av vårt arbeid. Evalueringen fant sted i perioden november 2019 til februar 2020 og inkluderer alle prosjekter og aktiviteter på våre ulike lokasjoner i Hellas.