Resultatmåling og evaluering av vårt arbeid

Dråpen i Havet har gjennomført den første evalueringen av vårt arbeid. Evalueringen fant sted i perioden november 2019 til februar 2020 og inkluderer alle prosjekter og aktiviteter på våre ulike lokasjoner i Hellas.

Field worker crew Skaramagas

Utgangspunktet for evalueringen var å måle effekten av DiHs arbeid og aktiviteter sett i forhold til brukernes livskvalitet og trivsel. Både brukere og tjenesteleverandører (DiHs koordinatorer, teamledere og lærere) ble inkludert i studien, kvalitative og kvantitative data ble samlet inn og tilfredshetsundersøkelser ble gjennomført.

Evalueringens hovedkonklusjon

DiH-aktiviteter i Hellas gir generelt vellykket støtte til menneskene som bor i leirer over hele landet. En av de viktigste suksessfaktorene ser ut til å være fokuset på å fremme lokalsamfunn og enkeltpersoners motstandskraft og å fremme integrasjon og sosialt samspill, gjennom etablering av programmer som bringer mennesker sammen for å lære, samhandle og ha det gøy, uavhengig av religion, geografisk opprinnelse og flyktningstatus.

Andre konklusjoner og anbefalinger

  • På alle lokasjoner gir DiH-aktiviteter fysisk og emosjonell trygghet til brukerne, som ser ut til å delta på aktivitetene for å lindre emosjonelt stress og ubehag og som et verktøy for å forbedre sin emosjonelle tilstand.
  • Resultater antyder at brukerne trives med å lære et nytt språk i Dråpen i Havets multikulturelle og blandede kjønnskontekst, som fremmer læring gjennom integrering av den vestlige kulturen og brukernes kultur, og fremmer inkludering og toleranse.
  • Resultater viser utfordringer med å jobbe i et utrygt miljø og med barn som lider av traumer og PTSD, særlig enslige mindreårige, og foreslår dermed et økt fokus på å sikre tilbudet om et trygt sted der barn står fritt til å være barn og til å uttrykke sine følelser, lære og utvikle seg.
  • Det anbefales at DiH fortsetter å rekruttere koordinatorer og teamledere som har sterke mellommenneskelige ferdigheter og som er i stand til å skape et respektfullt og vennlig forhold til brukerne, med hensyn til grenser og kulturelle forskjeller. Evnen til å jobbe i en gitt struktur, men samtidig vise fleksibilitet i forhold til å tilnærme seg denne strukturen, er også viktig.
  • I Moria leir og i Skaramagas bør DiH utvikle aktiviteter som lar barn lære engelsk ettersom begge gruppene uttrykte dette som en topp prioritet. Undervisning i engelsk kan bidra til kulturell forståelse, engasjement, samhandling og økt livskvalitet.

Resultater fra de ulike lokasjonene