Samarbeid med Caritas i Athen

Dråpen i Havet har innledet et samarbeid med organisasjonen Caritas i Athen for å fortsette å støtte flyktninger og andre migranter i Attica-regionen etter nedleggelsen av Skaramagas flyktningleir.

frivillig som bærer plastkasser
Foto/Photo: Abhijit a.k.a. Eternal Happiness™ for Dråpen i Havet 

Dråpen i Havet har vært til stede i Skaramagas flyktningleir utenfor Athen siden 2016. Det har vært den største leiren på det greske fastlandet og en av de mest velfungerende leirene i forhold til ledelse og daglig drift. Da det i april ble kunngjort at leiren skal legges ned, utforsket vårt team i Athen andre måter å fortsette å støtte mennesker på flukt i regionen på.

På grunn av Covid-19 pandemien og retningslinjer satt av greske myndigheter hadde det vært vanskelig å finne egne lokaler hvor vi kunne ha aktiviteter, og vi fant ut at den beste løsningen var å tilby våre tjenester i lokalene til en organisasjon som allerede var godt etablert og kjent blant mennesker på flukt i hovedstaden.

Caritas er Den katolske kirkens hjelpeorganisasjon og arbeider for å bekjempe fattigdom og urettferdighet og for å støtte alle mennesker i nød, uavhengig av nasjonalitet, rase, språk, religion, alder og kjønn. Caritas i Athen støtter mennesker på flukt gjennom en rekke aktiviteter, inkludert botilbud, matdistribusjoner, økonomisk støtte, utdannings- og fritidsaktiviteter for barn og voksne, og aktiviteter rettet mot sosial inkludering og fremtidig arbeidsdeltakelse.

Dråpen i Havet vil organisere aktiviteter i lokalene til Caritas Athen for mottakere av Caritas sine integrasjon- og botilbud, Helios og Hestia.

Aktiviteter i Athen

Aktiviteter organisert av Dråpen i Havet vil fokusere på våre programområder felleskap- og kapasitetsbygging, uformell utdanning og integreringstiltak. Aktiviteter innen felleskap- og kapasitetsbygging vil omfatte førstehjelpsopplæring, selvforsvarskurs, syrom, aktiviteter for barn, samt matlagingskurs og utveksling av ulike oppskrifter.

Innenfor programområdet integreringstiltak vil vi organisere workshops om hvordan få jobb, faglig utvikling og opplæring for oversettere og tolker i samarbeid med organisasjonen RefugeeEd, søknad- og CV-kurs, intervjuforberedelser og Info Hub. Vi vil også organisere engelsk- og datakurs som følger undervisningsplanen vi bruker på andre lokasjoner. Dette er en del av vårt programområde uformell utdanning.

– Vi jobber med mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon. Gjennom våre aktiviteter bidrar vi til aktivisering, samfunnsdeltakelse og læring, sier Silvia, vår områdekoordinator i Athen.

Bidra til forutsigbar hjelp for mennesker på flukt

Velg beløp og betalingmetode her