Situasjonen på Lesvos krever umiddelbar oppmerksomhet

Antall beboere i flyktningleiren Kara Tepe på Lesvos har nå nådd ca 6000 mennesker, med en kontinuerlig tilstrømning av nyankomne som overgår 400 på en enkelt uke

Bare på tirsdag denne uken sluttet ytterligere 300 mennesker seg til den allerede overfylte leiren. Tragisk nok har håpet om et trygt liv i Europa resultert i to omkomne denne uken.

Leveforholdene i Kara Tepe har blitt betydelig forverret. Personer som har fått sine juridiske dokumenter, men ikke kan forlate leiren har blitt flyttet til rubhalls, dvs store telt som kan huse opp mot 60-80 personer. Mangelen på varmt vann gjør det desto tøffere, spesielt gitt de kalde og vindfulle værforholdene. Dessuten er opptil 50 % av vaske fasilitetene i enkelte leirsoner skadet og utilgjengelige.

Listen over individer som ikke er kvalifisert for matforsyning fra departementet har passert 1000, med anslag som indikerer en økning til over 2500. Dessverre mangler de frivillige organisasjonene i leiren kapasitet til å møte denne økende etterspørselen, noe som fører til at programmer legges ned.

Tilgangen på klær og hygieneartikler er begrenset, og generelt sett kjemper leger for å møte de økende helsebehovene, spesielt når det gjelder en merkbar forekomst av sykdom blant barn.

Det store volumet av mennesker i nød har overveldet ulike organisasjoner, og begrenset deres evne til å reagere effektivt.

Situasjonen krever akutt oppmerksomhet og samarbeid for å forbedre levekårene og adressere de presserende humanitære bekymringene på Lesvos.