Språkaktiviteter i Kara Tepe

Dråpen i Havet har for tiden begrenset tilgang til den midlertidige leiren Kara Tepe, men våre internasjonale frivillige feltarbeidere har funnet smarte måter å innlemme ulike språkaktiviteter for våre community volunteers – beboere i leiren som også er frivillige med oss.

menn som sitter på klesposer og fyller inn skjema
Foto/Photo: Dråpen i Havet

To av våre internasjonale frivillige, Melanie og Sina, fra Sveits og Tyskland, har ledet prosjektet med å tilby ulike språkaktiviteter til beboerne som er frivillige med oss. Før deres ankomst i februar var språkprosjektet fortsatt i sin spede begynnelse og begrenset til kun engelske språkaktiviteter. Nå omfatter prosjektet aktiviteter og uformell undervisning på både fransk og tysk.

– Vi startet med å gi de frivillige fra leiren noen engelske arbeidsark som ble delt ut hver tirsdag. Så bestemte vi oss for å også dele ut franske og tyske arbeidsark til de som ønsker å lære disse språkene, ettersom flere av innbyggerne sannsynligvis vil dra til tysk- eller fransktalende land, forteller Melanie og Sina.

Måten aktivitetene og den uformelle undervisningen er strukturert på gir et fleksibilitetsnivå som er avgjørende for å skape en atmosfære hvor beboerne kan lære på en best mulig måte. Arbeidsarkene oppfordrer leirbeboerne som jobber frivillig med Dråpen i Havet til å snakke med, søke hjelp fra og lære av sine internasjonale medarbeidere. På slutten av uken blir arbeidsarkene samlet inn og sjekket.

Fleksibel læring under utfordrende omstendigheter

En-til-en-undervisningen finner sted på bakken, på stranden eller der og når det er plass og tid til læring. Under henting og utdeling av klesvask, et tilbud i regi av Dråpen i Havet, får beboerne øve på å grunnleggende grammatikk og språk. De skriver ned navn og tall på klesposene, snakker med og lytter til de internasjonale frivillige.  

En-til-en-undervisningen finner sted på bakken, på stranden eller der og når det er plass og tid til læring. Foto: Dråpen i Havet

En-til-en undervisning er tilpasset behovene til hver enkelt beboer som er frivillig, og omfatter alt fra enkle grammatikkøvelser til å lese romaner og arbeid med mer avansert materiale. De internasjonale frivillige prøver å gjøre undervisningen til et morsomt og lærerikt aktivitetstilbud i en ellers vanskelig leirhverdag.

– For oss handler det om å gi grunnleggende ferdigheter i et nytt språk, slik at det kan bli litt lettere for dem når de reiser fra Hellas. Når beboerne flytter ut av leirene må de forholde seg til et helt nytt land der det snakkes et annet språk, sier Melanie og Sina.

– Vi har også lært noe Farsi av beboerne. Dette fører oss nærmere hverandre og minner oss på hvor vanskelig det er å lære et nytt språk, og spesielt et språk med et helt annerledes alfabet og en helt annerledes struktur!

Kara Tepe

De rundt 7000 beboerne i Kara Tepe har flyktet fra krig, forfølgelse og konflikt i land som Afghanistan, Syria, Den demokratiske republikken (DR) Kongo, Somalia og Irak. Selve leiren ble satt opp etter at Moria leir brant ned i september i fjor. Leirbeboerne bor i telt, og det bryter kontinuerlig ut sykdommer som skabb og lus på grunn av de vanskelige forholdene.

Dråpen i Havet tilbyr vaskeritjenester til flertallet av beboerne i leiren i samarbeid med organisasjonen The Dirty Girls of Lesvos. På grunn av leirens størrelse avhenger vaskeritjenestens gjennomførelse av effektiv organisering og kommunikasjon mellom alle medlemmene i teamet: koordinatorer, internasjonale frivillige feltarbeidere og leirbeboere som er frivillig med Dråpen i Havet.

Les mer om leirbeboere som er frivillige med Dråpen i Havet her.

Bidra til forutsigbar hjelp for mennesker på flukt

Velg beløp og betalingmetode her