Ditt bidrag betyr mye for de mange som har måttet forlate alt de eide på grunn av krig og forfølgelse. Dråpen i Havet bidrar direkte inn i flyktningleirene i Hellas med distribusjon av mat, klær og utstyr. I tillegg legger vi til rette for aktiviteter og læring for både voksne og barn. Vi er tett på de som behøver vår hjelp slik at vi sikrer at bidragene brukes der de trengs mest.

 

Støtt arbeidet

Bli fastgiver

Klikk her for å gi et månedlig beløp

Vipps

Søk: Dråpen i Havet

Vårt nummer er: 10584

Bank

DNB Bank ASA
IBAN: NO3015036754327
Kontonr: 1503 67 54327

PayPal

Klikk under for å gi engangsbeløp via paypal

SMS

Hvorfor støtte vårt arbeid?

Dråpen i Havet er en organisasjon der formålet er å hjelpe mennesker på flukt og da særlig barn og deres mødre.

Til tross for at organisasjonen i all hovedsak drives av frivillige, er Dråpen i Havet aktive bidragsytere inn i flere flyktningleire på de greske øyer og på fastlandet.

Vi mottar ikke statsstøtte og er derfor helt avhengige av privat støtte og donasjoner for å kunne hjelpe flest mulig.

Som fastgiver er du med på å støtte vårt arbeid for mange av de over 120 000 flyktningene som befinner seg i Hellas. Det koster kun 100 kr pr måned å være fastgiver, men du kan selv velge et høyere månedlig beløp om du ønsker det. Støtten fra våre fastgivere gir oss forutsigbarhet og mulighet til å planlegge arbeidet fremover.

Som fastgiver vil du motta invitasjoner til ulike arrangementer og kurs. Etter tre måneder som fastgiver har du stemmerett på årsmøtet som holdes på våren.

Vi bruker en stor del av inntektene til å dekke innkjøp av klær, vann, mat og utstyr til flyktningene lokalt. Dessuten gjør vi utbedringer i leirene slik at leveforholdene blir bedre.  For å kunne ha kontinuitet i arbeidet og sikre opplæring av de frivillige dekker vi også kostnader for et visst antall koordinatorer på destinasjonene.

Dråpen i Havet er godkjent av Innsamlingskontrollen.

 

Skattefradrag

Dråpen i Havet er av Skatteetaten godkjent som organisasjon for skattefradrag. Det betyr at du kan få fradrag for gaver til organisasjonen, dersom de utgjør minimum 500 kroner i løpet av kalenderåret. Du kan maksimalt få fradrag for 50.000 kroner i løpet av året.

For å kunne rapportere gaven inn til Skatteetaten trenger vi ditt personnummer. For gaver der personnummer ikke er registrert vil vi dessverre ikke kunne innrapportere gaven. Fradraget vil bli ført opp på selvangivelsens post 3.3.7.

Les mer på Skatteetatens nettsider

Fyll ut skjema.

Skattefradrag
Sending