Strategisk plan 2019–2020

Strategidokumentet beskriver Dråpen i Havet sine strategiske målsettinger for 2019 –2020. Strategiplanener godkjent av Dråpen i Havet sitt styre, desember 2018.