Strengere krav til frivillige organisasjoner

Fra og med mai i år stiller greske myndigheter strengere krav til alle organisasjoner som jobber med flyktninger og asylsøkere i Hellas.

Feltarbeidere Dråpen i Havet

Også tidligere har det vært krav om å registrere seg og bli godkjent som aktiv organisasjon hos asyl- og migrasjonsdepartementet, men nå skjerpes kravene til dokumentasjon ytterligere. Det vil blant annet bli krav om kvalitetssertifisering, organisasjonen må ha gresk skattenummer, samt kunne dokumentere regnskap og revisorerklæring som går minst to år tilbake. I tillegg blir det skjerpede krav til våre frivillige som skal jobbe i Hellas.

Ifølge greske myndigheter er de nye reglene nødvendige for større åpenhet og ansvarlighet, mens mange hevder at de også diskriminerer fordi kravene de stiller er nesten umulige å implementere for mindre grasrotorganisasjoner.

Dråpen i Havet har så langt vært en av kun 13 “ikke-greske” organisasjoner godkjent av greske myndigheter, men nå må også vi gjennom en ny søknadsprosess. Det tar tid å innhente og oversette all dokumentasjon som trengs med korte tidsfrister, og å få på plass nye rutiner for rekruttering av frivillige som nå må forplikte seg til minst 4 uker i felt, men vi jobber på spreng for å få alt på plass i henhold til nye regler. Vi har stor tro på at vi kommer i mål og får fortsette vårt arbeid for mennesker på flukt både i og utenfor greske flyktningleire.

Les mer her.