Athen

Dråpen i Havet har åpnet et «Community Center» i Athen sammen med organisasjonen One Happy Family. I senteret, som ligger like ved Viktoria-plassen, støtter vi mennesker på flukt i Athen ved å tilby ulike aktiviteter for læring og integrering.

engelskundervisning utendørs

Athen

Dråpen i Havet har vært til stede i Athen-området siden 2016. Vi har tidligere arbeidet i Skaramagas flyktningleir – den største leiren på det greske fastlandet. Etter at det i april 2021 ble kunngjort at leiren skal legges ned, så vi etter andre måter å støtte mennesker på flukt i regionen. I en periode hadde vi et samarbeid med Caritas i deres lokaler i Athen sentrum, før vi i starten av 2022 åpnet vårt eget senter sammen med One happy Family. I senteret har Dråpen i Havet ansvar for uformell utdanning og integreringsprosjekter.

Hvem bor i Athen?

Mange av de flyktningene og migrantene som bor i Athen har tidligere vært i leirer på de greske øyene. De fleste har dratt til hovedstaden etter å ha fått innvilget status som flyktning. Mange bor i nabolagene Victoria og Omonia i Athen, og hovedvekten av deltakerne på våre program kommer fra Afghanistan og ulike afrikanske land.

Hva gjør Dråpen i Havet i Athen?  

Dråpen i Havet organiserer og tilbyr meningsfulle aktiviteter innen programområdene fellesskap og kapasitetsbygging, integrering og uformell utdanning. Vi tilbyr opplæring i gresk språk, engelsk, data, samt forberedelse til jobbintervjuer og CV-skriving.

Vårt team på bakken består av erfarne koordinatorer, internasjonale, lokale og frivillige feltarbeidere.

Våre programområder og aktiviteter: 

Uformell utdanning

Dråpen i Havet Athen tilbyr uformell utdanning i engelsk og gresk. Våre engelsktimer er åpne for voksne(18+) og undervisningen er kombinert med IT opplæring, «soft skills» og jobbstøtte trening. Vi har undervisningsperioder på 10 uker og det er åpnet for alle med nærhet til senteret.

Vi designer programmene våre for å være imøtekommende og fleksible for ikke å ekskludere personer som ikke kan forplikte seg til formell utdanning

Integrering

Dråpen i Havet i Athen støtter enkeltpersoner med jobbrådgivning gjennom individuelle samtaler om CV-skriving, jobbsøking og søknads- og intervjuforberedelse.

Vi designer programmene våre for å være imøtekommende og fleksible slik at personer som ikke kan forplikte seg til formell utdanning ikke blir ekskludert.

Programmet er åpent for alle som bor i og rundt nabolaget Victoria.

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.