Athen

Dråpen i Havet støtter mennesker på flukt i Athen gjennom ulike aktiviteter og utdanningstilbud. Vi samarbeider med organisasjonen Caritas og organiserer aktiviteter i deres fellesarealer.

Foto: Romain Kosellek

Athen

Dråpen i Havet har vært til stede i Athen-området siden 2016. Vi har tidligere arbeidet i Skaramagas flyktningleir – den største leiren på det greske fastlandet. Etter at det i april 2021 ble kunngjort at leiren skal legges ned, så vi etter andre måter å støtte mennesker på flukt i regionen og fant ut av at det beste alternativet var å samarbeide med organisasjonen Caritas.

Hvem bor i Athen?

Mange av de flyktningene og migrantene som bor i Athen har tidligere vært i leirer på de greske øyene. De fleste har dratt til hovedstaden etter å ha fått innvilget status som flyktning. Caritas i Athen støtter totalt 785 personer, inkludert 322 voksne og 463 barn, gjennom deres integrasjon- og botilbud, Hestia. Personene bor i nabolagene Victoria og Omonia i Athen. 

Hva gjør Dråpen i Havet i Athen?  

Dråpen i Havet organiserer og tilbyr meningsfulle aktiviteter for barn, ungdom, kvinner og menn i Athen. Aktivitetene finner sted i lokalene til Caritas i Athen for mottakere av deres integrasjon- og botilbud, Hestia.

Vårt team på bakken består av erfarne koordinatorer, internasjonale, lokale og frivillige feltarbeidere. Dråpen i Havet har arbeidet i Athen siden 2021.

Våre programområder og aktiviteter: 

1. Fellesskap- og kapasitetsbygging

  • Seksualundervisning

Vi tilbyr seksualundervisning i samarbeid med organisasjonen Amurtel-Mambrella Midwives (jordmødre).

  • Følelseshåndtering

Vi organiserer samlinger for å snakke om temaer som hvordan håndtere stress, sinne og angst. Samlingene gjennomføres i samarbeid med organisasjoner som RefugeEd og CHEERing, som er aktive i Athen.

  • Møtested for barn
  • Møtested for ungdom
  • Møtested for kvinner
  • Møtested for menn

Ved våre møtesteder kan barn, ungdom, kvinner og menn utfolde seg kreativt, oppleve mestring og lære. Vi organiserer aktiviteter som kunst- og håndarbeid, systue og egenpleie.

2. Uformell utdanning

Dråpen i Havet tilbyr uformell utdanning i engelsk og IT. Våre engelsktimer er åpne for voksne, og vi underviser i engelsk på ulike nivåer, fra enkle nybegynnerklasser til mer avanserte grammatiske- og samtaleklasser. Vi tilbyr IT-kurs på nybegynnernivå. Våre kurs er fleksible, slik at de som ikke kvalifiserer for formell utdanning også kan delta. 

3. Integreringstiltak 

  • InfoHub  
  • Intervjuforberedelser
  • Jobbstøtte

Dråpen i Havet tilbyr aktiviteter for voksne i samarbeid med Caritas sitt Livelihood team. Aktiviteter inkluderer seminarer og workshops om hvordan finne jobb, profesjonell utvikling, opplæringskurs for oversettere og tolker i samarbeid med organisasjonen RefugeEd, hvordan skrive CV og søknadsbrev, intervjuforberedelser og annen administrativ støtte.

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.