Athen

I Skaramagas flyktningleir organiserer vi en rekke psykososiale aktiviteter, og tilbyr uformell utdanning. Vi er med på å dekke grunnleggende behov gjennom distribusjon av klær, bleier og andre hygieneartikler.

Foto: Romain Kosellek

Skaramagas flyktningleir

I havneområdet Skaramagas ligger en av Hellas største flyktningleirer på fastlandet, med omtrent 2 700 beboere. I flyktningleiren bor de fleste i isocontainere, med tilgang til elektrisitet, vann og toalett. Mens asylsøknaden behandles, står livet på vent. 

Selv om forholdene i leirene er bedre på fastlandet enn på øyene, møter beboerne mange utfordringer med sykdom- og smitteutbrudd, overbefolkning, samt den psykiske belastningen det er å vente på svar på asylsøknaden.

Skaramagas flyktningleir ligger i Athen. Her bor de fleste i isocontainere med tilgang til elektrisitet og vann. Foto: Sina Hansen

Hvem bor i Skaramagas flyktningleir? 

 • Totalt bor det over 2700 mennesker i flyktningleiren  
 • 23% er voksne kvinner og 41% barn 
 • 45% av beboerne kommer fra Syria 
 • 33% fra Afghanistan 
 • 7% fra Irak, 4,3% fra Den demokratiske republikk Kongo (DRC), 3,7% fra Kongo, og 3,4% fra Iran.

Kilde: International Organization for Migration (IOM) – januar 2021

Hva gjør Dråpen i Havet i Skaramagas?  

Dråpen i Havet distribuerer klær og hygieneartikler etter behov, og tilbyr meningsfulle aktiviteter for å bedre de psykososiale forholdene for barn, ungdom, kvinner og menn i flyktningleiren. Vi har etablert et kvinnesenter og et Drop Centre, hvor ulike aktiviteter foregår på dagtid. Senteret ligger i hjertet av leiren, og har blitt en aktiv møteplass.  

Vårt team på bakken består av erfarne koordinatorer, internasjonale, lokale og frivillige feltarbeidere, og feltarbeidere fra leiren. Dråpen i Havet har vært til stede i leiren siden 2016.  

Våre programområder og aktiviteter: 

1. Fellesskap- og kapasitetsbygging

 • Kvinnesenteret 

Vi tilbyr et avskjermet område for mødre med små babyer, og for kvinner i leiren. Ved siden av å skape en trygg atmosfære der mødre kan stelle barna sine, er det også et populært sosialt møtested der kvinner kan lære av hverandres erfaringer og knytte bånd med hverandre. Menn har ikke tilgang til området. 

 • Barneaktiviteter 

Vi har et eget rom der barna kan leke, tegne og gjøre håndarbeidsaktiviteter. Dette er et viktig fri- og lekeområde i leiren hvor barn kan få være barn, og får et pusterom fra en vanskelig livssituasjon. 

 • Systue 

Her har vi flere symaskiner, materialer og det som trengs for at beboerne i leiren kan sy sine egne klær. Systuen er et viktig møtested for kvinner, og brukes også til å avholde ulike workshops. 

 • Bibliotek 

Vårt bibliotek inneholder en rekke internasjonale bøker og litteratur for alle aldersgrupper. Bøker kan leses i biblioteket eller lånes og tas med til isocontaineren. Her kan beboerne slappe av, være sosiale eller få hjelp.  

 • Møtested for tenåringer 

På vår tenåringsklubb kan ungdom mellom 12 og 17 år utfolde seg kreativt, oppleve mestring og lære. Vi serverer te og litt å spise, mens ungdommene kan kose seg med aktiviteter som film, håndarbeid, dans, brettspill, yoga og fotografering. 

2. Uformell utdanning

Dråpen i Havet tilbyr uformell utdanning i engelsk og IT. Våre engelsktimer er åpne for voksne, og vi underviser i engelsk på ulike nivåer, fra enkle nybegynnerklasser til mer avanserte grammatiske- og samtaleklasser. Vi tilbyr IT-kurs på nybegynnernivå. Våre kurs er fleksible, slik at de som ikke kvalifiserer for formell utdanning også kan delta.  

3. Integreringstiltak 

 • InfoHub  

På vårt Drop Centre har vi et informasjonspunkt (InfoHub) hvor beboere kan finne informasjon om husly, transport, og om arbeidstillatelser for asylsøkere.  Her kan beboere også få støtte til jobbsøking, CV- og søknadsskriving, samt å forberede seg til jobbintervjuer. 

4. Humanitær bistand

 • Distribusjon

I Skaramagas distribuerer vi klær og hygieneartikler etter behov. Vi har sesongbaserte klesdistribusjoner i sommer og vinterhalvåret. Ved sesongdistribusjoner åpner vi vår Drop Shop, en gratisbutikk hvor beboerne selv kan finne klær de trenger. Utover dette åpner vi vår gratisbutikk for nyankomne.

Elefsina

Ved behov distribuerer vi klær i Elefsina flyktningleir, som ligger ca.30 km utenfor Athen og ca.16 km fra flyktningleiren Skaramagas. 

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.