Athen

Dråpen i Havet har åpnet et «Community Center» i Athen sammen med organisasjonen One Happy Family. I senteret, som ligger like ved Viktoria-plassen, støtter vi mennesker på flukt i Athen ved å tilby ulike aktiviteter for læring og integrering.

Foto: Romain Kosellek

Athen

Dråpen i Havet har vært til stede i Athen-området siden 2016. Vi har tidligere arbeidet i Skaramagas flyktningleir – den største leiren på det greske fastlandet. Etter at det i april 2021 ble kunngjort at leiren skal legges ned, så vi etter andre måter å støtte mennesker på flukt i regionen. I en periode hadde vi et samarbeid med Caritas i deres lokaler i Athen sentrum, før vi i starten av 2022 åpnet vårt eget senter sammen med One happy Family. I senteret har Dråpen i Havet ansvar for uformell utdanning og integreringsprosjekter.

Hvem bor i Athen?

Mange av de flyktningene og migrantene som bor i Athen har tidligere vært i leirer på de greske øyene. De fleste har dratt til hovedstaden etter å ha fått innvilget status som flyktning. Mange bor i nabolagene Victoria og Omonia i Athen, og hovedvekten av deltakerne på våre program kommer fra Afghanistan og ulike afrikanske land.

Hva gjør Dråpen i Havet i Athen?  

Dråpen i Havet organiserer og tilbyr meningsfulle aktiviteter innen programområdene fellesskap og kapasitetsbygging, integrering og uformell utdanning. Vi tilbyr opplæring i gresk språk, engelsk, data, samt forberedelse til jobbintervjuer og CV-skriving.

Vårt team på bakken består av erfarne koordinatorer, internasjonale, lokale og frivillige feltarbeidere.

Våre programområder og aktiviteter: 

1. Fellesskap- og kapasitetsbygging

  • Seksualundervisning

Vi tilbyr seksualundervisning i samarbeid med organisasjonen Amurtel-Mambrella Midwives (jordmødre).

  • Følelseshåndtering

Vi organiserer samlinger for å snakke om temaer som hvordan håndtere stress, sinne og angst.

2. Uformell utdanning

Dråpen i Havet tilbyr uformell utdanning i engelsk, gresk og data. Våre engelsktimer er åpne for voksne, og vi underviser i engelsk på ulike nivåer, fra enkle nybegynnerklasser til mer avanserte grammatiske- og samtaleklasser. Vi tilbyr IT-kurs på nybegynnernivå. Våre kurs er fleksible, slik at de som ikke kvalifiserer for formell utdanning også kan delta. 

Vi tilbyr også business engelsk og business gresk for de som ønsker dette, og som er aktive i jobbsøkerprosessen der dette kreves.

3. Integreringstiltak 

  • InfoHub  
  • Intervjuforberedelser
  • Jobbstøtte

Dråpen i Havet tilbyr seminarer og workshops med fokus på hvordan finne jobb, profesjonell utvikling, opplæringskurs for CV-skriving og søknadsbrev, intervjuforberedelser og annen administrativ støtte.

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.