Bosnia Herzegovina

Dråpen i Havet støtter mennesker på flukt i Ušivac flyktningleir utenfor Sarajevo ved å distribuere nødvendige varer og organisere forskjellige aktiviteter.

barn som lager en drage

På grunn av tøffe økonomiske tider hvor vi opplever fallende inntekter hver måned, måtte vi i utgangen av juni avslutte arbeidet vårt i Bosnia Herzegovina. Gjennom de siste månedene har vi jobbet på å få på plass en god overføring av prosjektene våre til andre organisasjoner. På denne måten vil beboerne i Usivac leir kunne fortsette aktivitetene de er vant til. Denne prioriteringen har vært svært krevende, men lar oss nå fokusere fullt og helt på arbeidet vårt i Hellas.

Ušivac flyktningleir

Bosnia Herzegovina regnes som et transittland som mange reiser gjennom på veien til EU og andre europeiske land. Ifølge den bosniske regjeringen har rundt 60 000 flyktninger og andre migranter reist gjennom landet siden januar 2018. I de fire første månedene av 2021 registrerte Det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontext mer enn 11 000 ulovlige grensekrysninger langs langs den vestlige Balkan-ruten. Dette tallet er dobbelt så høy som tallet for de første fire månedene i 2020.

Det befinner seg for tiden rundt 8000 mennesker på flukt i Bosnia Herzegovina. I Sarajevo kanton er det to flyktningleirer: Usivac og Blazui. Sistnevnte er kun for menn. I Usivac bor det rundt 400 flyktninger og andre migranter, hovedsakelig småbarnsfamilier og enslige mindreårige.  

Utfordringene i de bosniske flyktningleirene er mange og forholdene for de som bor der er vanskelige. I tillegg bor det rundt 5000 mennesker på flukt utenfor de offisielle leirene — i skogen, i forlatte bygninger og andre offentlige rom.

Hva gjør Dråpen i Havet i Ušivac?

Våre hovedfokus i Usivac er distribusjoner og datakurs for beboere i leiren.

Dråpen i Havet har et team på bakken bestående av erfarne koordinatorer, lokale frivillige feltarbeidere og beboere som er frivillige med oss. Vi har vært til stede i Bosnia Herzegovina siden desember 2020 og har samarbeidet med ulike organisasjoner om distribusjoner. 

Våre programaktiviteter:

1. Fellesskap- og kapasitetsbygging 

  • Multimedia classroom

Vi organiserer datakurs på grunnleggende, mellom- og viderekommet nivå, som tar for seg alt fra hvordan opprette og sende epost til funksjoner og bruk av Office-pakken. Kursene finner sted i to containere utstyrt med datamaskiner og annet materiale, og vi tilbyr egne kurs for kvinner.

  • Drop Club

I «Drop Club» kan beboerne i leiren spille sjakk, videospill, brettspill og se på tv. Et av hovedmålene med dette prosjektet er å tilby et sted hvor de voksne i leiren kan komme for å slappe av og, gjennom vårt motiverte team av frivillige, finne støtte og selvtillit. Med dette prosjektet ønsker vi også å forbedre samholdet og bidra til å skape en følelse av fellesskap blant voksne som bor i TRC Ušivak.

2. Humanitær bistand

  • Distribusjoner

Vi distribuerer ansiktsmasker, tepper, hygieneartikler og klær til beboere i Ušivac flyktningleir. Vi har tidligere også bistått beboerne i Lipa flyktningleir nær byen Bihac og jobber for å bidra enda mer i andre deler av landet.

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med bosniske myndigheters retningslinjer.