Lesvos

Etter brannen i Moria leir ble de fleste beboerne relokalisert til den midlertidige flyktningleiren Kara Tepe. I Kara Tepe bidrar Dråpen i Havet med vaskeritjenester for store deler av befolkningen og psykososiale aktiviteter rettet mot mødre og barn.

Laundry service, Lesvos

Dråpen i Havet har vært til stede på Lesvos siden 2015.

Kara Tepe flyktningleir

Den 9.september 2020 brant Moria flyktningleir til grunnen. Etter brannen stod 12 000 mennesker uten tak over hodet. Mange ble relokalisert til fastlandet, og 7 800 asylsøkere ble flyttet til Kara Tepe – en midlertidig leir på øya. 

Forholdene i den nye leiren er sterkt kritisert. Området er værhardt – sterkt utsatt for vær og vind. Her lever beboerne i telt, uten tilstrekkelig strøm eller vann, og uten tilfredsstillende sanitærforhold. Menneskene er tvunget til å bo tett på hverandre, og sykdommer som skabb er svært utbredt. 

Den midlertidige leiren Kara Tepe som ble satt opp i rekordfart etter Moria leiren brant.
Foto: Dråpen i Havet

Hvem bor i Kara Tepe? 

  • Totalt bor det over 4000 mennesker i flyktningleiren  
  • Omtrent 22% er voksne kvinner og 32% er barn  
  • 65% av beboerne kommer fra Afghanistan 
  • 11% fra Den demokratiske republikken (DR) Kongo, 8% fra Syria, 8% fra Somalia og 2% Irak

Kilde: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), juli 2021

Hva gjør Dråpen i Havet på Lesvos? 

Levekårene for beboerne i Kara Tepe er svært kritikkverdige. Dråpen i Havet har et team på bakken, som følger situasjonen og bidrar etter behov – ofte i samarbeid med andre organisasjoner. Teamet består av erfarne koordinatorer, internasjonale frivillige feltarbeidere, og feltarbeidere fra leiren.  

Før Covid-19 og brannen i Moria leir, organiserte vi en rekke aktiviteter på våre Drop Centre i Moria landsby, uformell utdanning på vårt Drop Learning Centre og vi organiserte aktiviteter for enslige mindreårige inne i Moria leir.  

Etter brannen i Moria har vi foreløpig følgende aktiviteter i og utenfor Kara Tepe:   

Våre programområder og aktiviteter: 

Humanitær bistand

  • Vaskeritjenester 

Med svært begrenset tilgang til varmt vann i leiren er klesvask en stor utfordring. Vi har derfor et vaskeritilbud til alle beboerne i leiren. I samarbeid med organisasjonen The Dirty Girls of Lesvos Island, vasker vi flere tusen kilo klær i uken til medisinske standarder. Dette er en av flere måter å bekjempe skabbutbrudd og andre sykdommer på. 

  • Distribusjoner 

Gjennom organisasjoner vi samarbeider med, støtter vi distribusjon av hygieneartikler og andre artikler etter behov.

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.