Nord-Hellas

I hjertet av Nea Kavala flyktningleir støtter Dråpen i Havet beboerne gjennom ulike aktiviteter og uformell utdanning i vårt Drop Centre. Vår InfoHub er et bidrag til den videre integreringsprosessen. I tillegg distribuerer teamet vårt nødvendige klær, mat og utstyr.
I september 2022 begynte Dråpen i Havet også å operere i Alexandria-leiren, med distribusjon av mat og hygiene artikler. Vårt hovedmål er å utvide aktivitetene våre ytterligere og støtte mennesker på flukt også andre steder.

barn som skal gjøre lekeaktiviteter

Nea Kavala flyktningleir

Nea Kavala flyktningleir ligger i Nord-Hellas. Leiren ble opprinnelig bygget på flystripen til en tidligere militær flyplass, men ble for et par år siden satt opp på nytt like i nærheten av det opprinnelige stedet. Den geografiske plasseringen av leiren gjør den utsatt for ekstreme værforhold, som sterk vind og kalde temperaturer om vinteren, og svært høye temperaturer om sommeren. Videre bidrar plasseringen av leiren til den allerede utfordrende situasjonen beboerne står overfor.

Mange av beboerne i leiren har blitt overført til Nea Kavala enten fra fastlandsgrensen eller fra øyene, avhengig av hvor de først kom inn i landet. Noen har også blitt flyttet fra leiligheter der de har bodd under boligprosjektet ESTIA. Beboerne i leiren er enten asylsøkere (mange av dem venter på at asylsøknaden skal behandles i lange perioder) eller anerkjente flyktninger.

Alle beboerne bor i Isobox-containere som består av to små rom, en liten kjøkkenkrok og et bad. Alle containere er utstyrt med AC/varme.

Hva Dråpen i Havet gjør i Nea Kavala

Dråpen i Havet arrangerer ulike aktiviteter for leirens beboere. I hjertet av leiren ligger vårt Drop Center som er åpent for alle. Det er her de organiserte aktivitetene våre finner sted, men det fungerer også som et trygt oppholdsrom hvor man kan prate, møte andre medlemmer av samfunnet, spille brettspill og nyte en kopp te eller kaffe (alltid på huset!). Drop senteret gir en sårt tiltrengt følelse av normalitet og fellesskap gjennom delte positive opplevelser av læring og myndiggjøring.

Dråpen i Havet deler også ut nødvendige artikler til beboerne i leiren. Siden det kun er asylsøkere som mottar kontanter og mathjelp fra departementet/den greske staten, støtter vi resten av leirens beboere med mat og andre artikler (som bleier og bind). Vi sørger også for at alle fellesskapets medlemmer har tilgang til klær og hygieneprodukter.

Dråpen i Havet har et team på bakken bestående av erfarne koordinatorer og frivillige feltarbeidere, både internasjonale og medlemmer av samfunnet. En av de viktigste prestasjonene til Dråpen i Havet er etableringen av et sterkt bånd med våre frivillige fra leiren. Å engasjere seg i teamets daglige aktiviteter og gi en følelse av tilhørighet har vist seg å være ganske gunstig for mennesker på flukt.

Våre programområder og aktiviteter: 

1. Felleskap- og kapastitetsbygging og uformell utdanning

Drop-senteret er der størstedelen av vår uformelle utdanning og fritidsaktiviteter finner sted. Vårt hovedmål er å styrke mennesker og gi dem et sted utstyrt med verktøy og materialer for å kunne studere, trene, utvikle, uttrykke sin kreativitet, sosialisere og slappe av.

Her er noen av de forskjellige aktivitetene og prosjektene våre:

 • Sportsaktiviteter
 • Kunsttimer
 • Systue
 • Kvinnesenter
 • Studiested
 • Ungdomsklubb
 • Språk-kurs
 • Språk cafe
 • Barne club
 • Musikktimer

2. Integreringstiltak

 • Infohub 

På vårt Drop Centre har vi et informasjonspunkt (InfoHub), med informasjon om blant annet husly, transport, og arbeidstillatelser for asylsøkere. Her bistår vi også i jobbsøking, CV- og søknadsskriving, samt forberedelser før et jobbintervju. 

4. Humanitær bistand 

 • Distribusjoner 

Dråpen i Havet deler ut klær, sko, hygieneartikler, bleier til barn under tre år og bind gjennom våre Drop Shops i leiren. Vi tilbyr en butikk-lignende opplevelse for beboerne, som kan velge de varene som passer best til deres behov, smak eller preferanser. På ad hoc-basis deler vi også ut nyfødte babypakker.

Hver annen uke deler Dråpen i Havet ut pakker med tørrmat til beboere som ikke mottar mat fra leiren.

Som internasjonal frivillig vil du jobbe i leiren fra mandag til fredag ​​kl 10-18, under veiledning av koordinatorer og i samarbeid med andre frivillige. I henhold til ferdighetene som er delt på CV-en din og basert på intervjuet med HR-rekrutteringskoordinatoren, vil du bli bedt om å støtte arbeidet i ett eller flere av de nevnte programmene. Indikativt kan oppgaver omfatte:

 • Organisering av distribusjoner (innhenting, sortering og påfyll av Drop Shops)
 • Forberede og undervise språkklasser
 • Drive barne-, ungdoms- eller kvinneaktiviteter (kunst og håndverk, sportsaktiviteter, språkkafeer)
 • Ta imot beboere i Drop-senteret og sikre engasjement i rommet
 • støtte teamet i rengjøring og organisering av rommene.

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.