Nord-Hellas

Det var med tungt hjerte vi i slutten av februar avsluttet arbeidet vårt i Nea Kavala flyktningleir etter åtte år. Krevende økonomiske tider og mange kriser som trenger støtte, gjør at vi har måttet gjøre noen tøffe prioriteringer.

barn som skal gjøre lekeaktiviteter

Nea Kavala flyktningleir

Nea Kavala flyktningleir ligger i Nord-Hellas. Leiren ble opprinnelig bygget på flystripen til en tidligere militær flyplass, men ble for et par år siden satt opp på nytt like i nærheten av det opprinnelige stedet. Den geografiske plasseringen av leiren gjør den utsatt for ekstreme værforhold, som sterk vind og kalde temperaturer om vinteren, og svært høye temperaturer om sommeren. Videre bidrar plasseringen av leiren til den allerede utfordrende situasjonen beboerne står overfor.

Mange av beboerne i leiren har blitt overført til Nea Kavala enten fra fastlandsgrensen eller fra øyene, avhengig av hvor de først kom inn i landet. Noen har også blitt flyttet fra leiligheter der de har bodd under boligprosjektet ESTIA. Beboerne i leiren er enten asylsøkere (mange av dem venter på at asylsøknaden skal behandles i lange perioder) eller anerkjente flyktninger.

Alle beboerne bor i isoboxer (containerbrakker) med en liten kjøkkenkrok og et bad.

Hva gjorde Dråpen i Havet i Nea Kavala

Dråpen i Havet arrangerte ulike aktiviteter for leirens beboere. I hjertet av leiren lå vårt Drop Center, et populært samlingssted for alle. Her organiserte vi de fleste aktivitetene og her kunne man samles, spille brettspill og nyte en kopp gratis te eller kaffe. Drop senteret ga innbyggerne en sårt tiltrengt følelse av normalitet og fellesskap gjennom delte positive opplevelser av læring og gjennom ansvar og myndiggjøring.

Dråpen i Havet delte også ut nødvendige artikler til beboerne i leiren. Siden det kun er asylsøkere med uavklart søknad som mottar kontanter og mathjelp fra myndighetene, støttet vi resten av leirens beboere med mat og andre nødvendigheter som bleier og bind. Vi sørger også for at innbyggerne hadde tilgang til klær og hygieneprodukter.

Dråpen i Havets team i leiren besto av erfarne koordinatorer og frivillige feltarbeidere, både internasjonale og beboere fra leiren. Å engasjere beboerne i å lede aktiviteter ble en viktig del av arbeidet og ga en sterk følelse av tilhørighet. Dessuten er kompetansen de innehar helt essensiell for driften av de ulike programmene.

«Drop is a family for many people. You feel like they care about you. If refugees come to the centre they can forget about their problems. Only Drop helped the refugees here. The refugee people need all of Europe to help, and to help Drop» – «Ahmed», resident Nea Kavala, February 2024

Våre programområder og aktiviteter: 

1. Felleskap- og kapastitetsbygging og uformell utdanning

Drop-senteret er der størstedelen av vår uformelle utdanning og fritidsaktiviteter fant sted. Hovedmålet var å styrke mennesker og gi dem et sted utstyrt med verktøy og materialer for å kunne studere, lære, trene, utvikle, uttrykke sin kreativitet, sosialisere og slappe av.

Her er noen av de forskjellige aktivitetene og prosjektene vi hadde:

 • Sportsaktiviteter
 • Kunsttimer
 • Systue
 • Kvinnesenter
 • Studiested
 • Ungdomsklubb
 • Språkkurs
 • Språkkafe
 • Barneklubb
 • Musikktimer

2. Integreringstiltak

 • Infohub 

I Dropsenteret hadde vi en informasjonsskranke (InfoHub), med informasjon om blant annet husly, transport, og arbeidstillatelser for asylsøkere. Her bisto vi også i jobbsøking, CV- og søknadsskriving, samt forberedelser før et jobbintervju. 

4. Humanitær bistand 

 • Distribusjoner 

Dråpen i Havet delte ut mat, klær, sko, hygieneartikler, bleier til barn under tre år og bind gjennom våre Drop Shops i leiren. Innbyggerne fikk en butikk-lignende opplevelse, der de kunne velge de varene som passer best til deres behov, smak eller preferanser. Vi delte også ut nyfødt babypakker.

Våre internasjonale frivillige bisto i leiren fra mandag til fredag ​​kl 10-18, under kyndig veiledning og oppfølging av koordinatorer og ansatte lærere.