Nord-Hellas

I hjertet av Nea Kavala flyktningleir støtter Dråpen i Havet innbyggerne gjennom ulike aktiviteter og uformell utdanning i vårt Drop Centre. Vår InfoHub er et bidrag til den videre integreringsprosessen. I tillegg distribuerer teamet vårt nødvendige klær, mat og utstyr til innbyggerne.

Foto: Kathrin Helen Siurek

Nea Kavala flyktningleir

Nord i Hellas ligger Nea Kavala flyktningleir, med omtrent 1100 beboere. Leiren var opprinnelig satt opp på flystripen til en tidligere militær flyplass, men har blitt gjenoppbygd i et nærliggende område. Om vinteren er området utsatt for sterk vind og kaldt vær.

Mange har bodd i leiren over flere år. De fleste har enten kommet over fastlandsgrensen til Hellas, eller blitt overført fra flyktningleirer på øyene.  

Beboerne bor tett på hverandre – de fleste i containere – mens noen bor i store plastisolerte haller eller telt.  Containerne består stort sett av et rom med oppvarming, uten kjøkken eller bad. Det er mange utfordringer for innbyggerne, som spenninger mellom beboere i leiren og den psykiske belastningen i å vente på behandling av sin asylsøknad og en usikker fremtid. 

Hva Dråpen i Havet gjør i Nea Kavala

Dråpen i Havet distribuerer nødvendig utstyr og arrangerer ulike aktiviteter for innbyggerne inne i leiren. I hjertet av leiren ligger våre Drop-sentere. Her møtes leirens innbyggere for aktiviteter, en kopp te eller for å slå av en prat. I senteret finner de besøkende et miljø for læring og positive erfaringer. I leiren har Dråpen i Havet erfarne koordinatorer, samt et team bestående av internasjonale feltarbeidere og feltarbeidere bosatt i leiren.

Våre programområder og aktiviteter: 

1. Felleskap- og kapastitetsbygging

  • Sportsaktiviteter

Dråpen i Havet arrangerer sportsaktiviteter som fotball, fitness og løpeklubb. Vi organiserer fotballtrening, med egne lag for barn, og sørger for nødvendig utstyr til spillerne. Det arrangeres adskilte sportsaktiviteter for kvinner og menn; for eksempel har vi egne fitnesstimer og en løpeklubb bare for kvinner. 

  • Kunsttimer 

På vårt Drop Centre kan besøkende utfolde seg kreativt på våre organiserte tegne- og maletimer. Kunst-timene er åpne for både kvinner og menn, men vi arrangerer også egne timer utelukkende for kvinner.  

  • Systue  

Vi stiller symaskiner og utstyr til disposisjon slik at innbyggerne kan sy egne antrekk eller reparer det som er ødelagt. En profesjonell skredder, bosatt i leiren bistår i dette arbeidet.

  • Studiested 

Studiestedet vårt gir tilgang til PC og et lite bibliotek. Det er et rolig sted for fokus og konsentrasjon.  

  • Kvinnesenter 

Kvinnesenteret er en trygg sone for kvinnene i leiren, der de kan finne strikkegrupper, «beauty-bar», yoga-klasser, eller bare møtes over en kopp te.

  • Ungdomsklubb

Ungdomsklubben er et sted hvor ungdom kan møtes, spille spill, være kreative og sosialisere.

2. Uformell utdanning

  • Språk- og IT-kurs

I Nea Kavala tilbyr vi uformell utdanning i IT, gresk og engelsk til voksne og ungdom i leiren. Gresklæreren er sertifisert, mens engelskundervisningen holdes av våre frivillige feltarbeidere, med veiledning fra en utdanningskoordinator. Vi tilbyr også IT-kurs på nybegynnernivå.  

3. Integreringstiltak

  • Infohub 

På vårt Drop Centre har vi et informasjonspunkt (InfoHub), med informasjon om blant annet husly, transport, og arbeidstillatelser for asylsøkere. Her bistår vi også i jobbsøking, CV- og søknadsskriving, samt forberedelser før et jobbintervju. 

4. Humanitær bistand 

  • Distribusjoner 

Våre feltarbeidere distribuerer mat, klær og andre artikler etter behov. Vi sørger for pakker med mat som inneholder grønnsaker og/eller tørrvarer, startpakker til nybakte mødre, og vi distribuerer bleier til barn under tre år på månedlig basis. Vi har også større sesongdistribusjoner av blant annet vinterklær. 

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.