Samos

I flyktningleiren Vathy lever befolkningen under svært vanskelige forhold. Dråpen i Havet distribuerer varer som mat, klær og bleier, etter behov.

Vathy flyktningleir


Leiren ble opprinnelig bygget for å huse 648 personer, men var lenge en av de mest overfylte leirene i Hellas. For tiden bor det rundt 1000 personer i Vathy. Menneskene som lever her, får ikke dekket sine grunnleggende behov. De bor i telt, og mangler både mat, ly, sanitære forhold og medisinsk hjelp. 

Situasjonen forverres i vinterhalvåret, med mye regn og kulde. Umenneskelige boforhold, kombinert med lang ventetid på å få asylsøknaden behandlet, fører til frustrasjon og fortvilelse. Stemningen i leiren er anspent.  

Mennesker på flukt får ikke dekket sine grunnleggende behov i Vathy flyktningleir.
Foto: Dråpen i Havet

Hvem bor i Vathy flyktningleir? 

  • Totalt bor rundt 600 mennesker i flyktningleiren  
  • Omtrent 16% er kvinner og 17% er barn 
  • 24% av beboerne kommer fra Syria
  • 23% kommer fra Afghanistan
  • 22% fra fra Den demokratiske republikken (DR) Kongo, 6% fra Irak og 4% fra Kamerun

Kilde: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), august 2021

Hva gjør Dråpen i Havet på Samos? 

Vårt hovedfokus på Samos er distribusjon av artikler til Vathy flyktningleir.

Vi har et team på bakken som består av erfarne koordinatorer, internasjonale frivillige feltarbeidere og feltarbeidere fra leiren. 

Våre programområder og aktiviteter:

Humanitær bistand 

  • Distribusjoner 

Vårt team distribuerer sårt tiltrengte artikler til beboerne i Vathy flyktningleir. Dette kan være vinterklær, bleier og andre hygieneprodukter, samt tepper. Vi samarbeider også med andre ikke-statlige organisasjoner (NGOs) om distribusjoner.   

  • Gratisbutikk 

I et varehus rett utenfor Vathy leir lagrer vi klær og sko. Her sorterer våre feltarbeidere varene, før de distribueres i og utenfor leiren. Vi har også en gratisbutikk hvor beboerne fra Vathy leir på en verdig måte kan finne det de trenger. 

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.