Samos

I flyktningleiren Vathy lever befolkningen under svært vanskelige forhold. Dråpen i Havet distribuerer varer som mat, klær og bleier, etter behov.

Vathy flyktningleir

Det bor rundt 4000 mennesker i Vathy flyktningleir som opprinnelig har kapasitet til 648 personer. 

Menneskene som lever her, får ikke dekket sine grunnleggende behov. De bor i telt, og mangler både mat, ly, sanitære forhold og medisinsk hjelp. Situasjonen forverres i vinterhalvåret, med mye regn og kulde. Umenneskelige boforhold, kombinert med lang ventetid på å få asylsøknaden behandlet, fører til frustrasjon og fortvilelse. Stemningen i leiren er anspent.  

Mennesker på flukt får ikke dekket sine grunnleggende behov i Vathy flyktningleir.
Foto: Dråpen i Havet

Hvem bor i Vathy flyktningleir? 

  • Totalt bor over 3,100 mennesker i flyktningleiren  
  • Omtrent 19% er kvinner og 22% er barn 
  • 33% av beboerne kommer fra Syria 
  • 24% av beboerne fra Afghanistan 
  • 14% fra Den demokratiske republikk Kongo (DRC), 6% fra Irak og 4% fra Gambia

Kilde: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) – februar 2021

Hva gjør Dråpen i Havet på Samos? 

Vårt hovedfokus på Samos er distribusjon av artikler til Vathy flyktningleir.

Vi har et team på bakken som består av erfarne koordinatorer, internasjonale frivillige feltarbeidere og feltarbeidere fra leiren. 

Våre programområder og aktiviteter:

Humanitær bistand 

  • Distribusjoner 

Vårt team distribuerer sårt tiltrengte artikler til beboerne i Vathy flyktningleir. Dette kan være vinterklær, bleier og andre hygieneprodukter, samt tepper. Vi samarbeider også med andre ikke-statlige organisasjoner (NGOs) om distribusjoner.   

  • Gratisbutikk 

I et varehus rett utenfor Vathy leir lagrer vi klær og sko. Her sorterer våre feltarbeidere varene, før de distribueres i og utenfor leiren. Vi har også en gratisbutikk hvor beboerne fra Vathy leir på en verdig måte kan finne det de trenger. 

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.