Vårt samarbeid med det greske flyktningrådet, Greek Council for Refugees (GCR)

Dråpen i Havet er veldig glad for å ha innledet et samarbeid med det greske flyktningrådet, Greek Council for Refugees (GCR), om støtte til rettshjelp for asylsøkere på Lesvos.

kvinne som viser papirer bed et skrivebord

Dråpen i Havet har bidratt økonomisk til GCRs nød-fond rettet mot de aller mest sårbare asylsøkerne på Lesvos, deriblant kvinner som reiser alene, enslige forsørgere, personer med funksjonshemming eller kroniske sykdommer, samt barn og enslige mindreårige.

Fondet dekker hastesaker og presserende behov, som nå for det meste er relatert til COVID-19, men også et økende behov for rettshjelp, sikre tilgang til asylprosedyrer, fordømme ulovlig juridisk praksis, vold og overgrep og ta til orde for en ivaretakelse av flyktningenes rettigheter.

Siden 1989 har GCR hjulpet mer enn 141 000 flyktninger og asylsøkere, gjennom gratis rettshjelp og psykososial støtte. GCRs utgangspunkt er at alle mennesker som har rett til internasjonal beskyttelse i Hellas, skal være beskyttet og kunne gjenoppta livene sine i Hellas.

Vi er glade for å kunne bidra til GCRs viktige arbeid og på den måten forbedre de etterlengtede juridiske hjelpetjenestene på Lesvos.

Her kan du lese mer om det greske flyktningrådets arbeid, og om behov for rettshjelp på Lesvos.