Vellykket ledertrening i Athen

For andre gang har vi hatt en suksessfull ledertrening med våre koordinatorer. Åtte koordinatorer fra alle tre destinasjoner har hatt to intense dager på The Cube i Athen. Det er flott å se hvor mange engasjerte og dedikerte koordinatorer vi har knyttet til oss i Dråpen i Havet. Mange nasjonaliteter. Begge kjønn. Ulik alder og ulik bakgrunn, men de har alle noe i felles; de brenner for hva vi gjør i Hellas, de er alle «globetrottere» og de har alle en egenskap som viser at de er gode «lyttere».

liten gruppe som diskuterer

Ledertreningen startet med en uformell middag hvor alle deltakerne møttes, noen for første gang. For meg, som har intervjuet og plukker ut koordinatorer til oppdrag, er det helt magisk å møte disse menneskene «face to face». Selv om jeg har hatt mangfoldige skype møter med alle, er det noe eget å kunne gi dem en god klem. Under middagen ga jeg de en oppgave; de skulle forberede en personlig presentasjon til neste dag. Tusj og ark ble utlevert, og presentasjonene viste stor kreativitet.

En egen “Drop-kultur”

Vi jobber alle med ulike kulturer. Både blant frivillige fra hele verden, våre «beneficiaries» og blant våre samarbeidspartnere. Og – vi opererer sammen med grekere i Hellas. Dette krever såkalt «Kultursensitivitet», så det var naturlig å starte ledertreningen med diskusjoner rundt kultur, visjon og verdier. Selv om vi er tilstede på flere steder i Hellas og med ulike oppgaver, er det tydelig at det eksisterer en DROP-kultur. Det er menneskene som til enhver tid er med oss som skaper denne kulturen. Disse dråpene har mye felles, også en felles forståelse for hva som skal til for å gjøre hverdagen for flyktningene litt bedre. Holdninger og atferd til hver enkelt og sammen med andre dråper skaper denne kulturen.

Ledelse, kommunikasjon og refleksjon

Alle deltakerne har vært koordinatorer i minst en måned, noe som gjorde at de alle hadde mye å bidra med inn i de ulike diskusjoner og samtaler. De er kjent med organisasjonen og alle hadde refleksjoner og verdifulle meninger som sine kolleger kunne dra god nytte av.

Gjennom de to dagene ledertreningen varte, ble temaer som ledelse, kommunikasjon, gruppe dynamikk og etikk grundig diskutert, og forelest. Særlig var deltakerne begeistret for de mange samtalene vi hadde. Både i plenum, i mindre grupper og i par. Det ble også gitt et rom for individuell refleksjon og ettertanke, noe som tydelig satte sine spor hos den enkelte.

Dråpen i Havet er så heldige å få være en del av NeedsList. På ledertreningen laget deltakerne sin en egen «needs list» som skal hjelpe dem til å bli ennå bedre i sin lederrolle, arbeide mer effektivt og sikre god kommunikasjon mellom destinasjonene og administrasjonen i Oslo.

Mindfulness og Self Care

Det snakkes mye om, i vårt miljø om «volunteer burnout syndrome». Mindfulness og Self Care er viktige fokusområder når man bidrar som koordinator over flere måneder. Å ta vare på seg selv er helt essensielt for å være godt i stand til å være en støtte og god koordinator overfor våre frivillige. I løpet av de to travle dagene vi hadde i lag, ble det noen korte øyeblikk hvor vi tok oss tid til å reflektere og å jobbe «innover». Som ansvarlig for folk i Dråpen i Havet, er dette noe jeg fokuserer mye på gjennom samtaler med koordinatorene. Også på ledertreningen så vi verdien av å dele erfaringer knyttet til egen arbeidsdag med krevende og mange varierte oppgaver. Det å kjenne sine egne grenser og å forstå kroppens signaler er viktig.

Planen er å ha tre til fire ledertreningssamlinger i løpet av året. Neste samling vil trolig finne sted i mai/juni. Målgruppen til ledertreningen er først og fremst koordinatorer, men også teamledere og market managers som bidrar over lang tid vil få muligheten til å delta.