Verdens flyktningdag 2021

I dag markerer vi verdens flyktningdag til støtte for mennesker som er drevet på flukt. Det er over 80 millioner mennesker på flukt i verden, inkludert over 26 millioner flyktninger.

frivillig som gir ut en blå pose
Foto/Photo: Magnus Svensson

Dråpen i Havet arbeider for å bedre leveforholdene til flyktninger og andre migranter gjennom direkte og umiddelbar støtte i, og utenfor, flyktningleirer i Hellas og i andre land.

Selv om 2020 og 2021 har vært utfordrende år, har vi distribuert nødvendige varer som mat, klær og hygieneartikler, og organisert aktiviteter for å bedre de psykososiale forholdene i flyktningleirene og bidra til å skape felleskap blant beboerne.

Vårt arbeid i Hellas

Situasjonen for mennesker på flukt i Hellas har vært graverende over svært lang tid. Siden 2015, da Dråpen i Havet ble opprettet, har tusenvis av flyktninger og andre migranter ankommet landet, og de humanitære behovene er store.

Vi er for tiden til stede på fastlandet og øyene. På fastlandet jobber vi inne i flyktningleirene Skaramagas i Athen og Nea Kavala i Nord-Hellas. På øyene jobber vi i og utenfor flyktningleirene Kara Tepe på Lesvos og Vathy på Samos.

Siden begynnelsen av året har vi:

  • Delt ut 53 393 klesplagg.
  • Delt ut 163 490 bleier og våtservietter.
  • Vasket rundt 5000 kg klær hver uke for beboerne i Kara Tepe.
  • Hatt 15 755 besøk til våre aktiviteter og uformelle utdanningskurs.

Nye aktiviteter og lokasjoner

Vi har også etablert tilstedeværelse i Bosnia-Hercegovina og tatt ett første skritt mot å støtte mennesker på flukt i Libanon.

Bosnia-Hercegovina regnes som et transittland som mange reiser gjennom på vei til EU og andre europeiske land. Kapasiteten i flyktningleirene er sprengt og mange mennesker på flukt, inkludert enslige barn og småbarnsfamilier, ser seg nødt til å sove i forlatte bygninger, skogen og andre offentlige rom uten tilgang til tilstrekkelig husly, mat, sanitære forhold, elektrisitet og oppvarming.

Libanon er vertsland for det største antallet flyktninger per innbygger på verdensbasis. Rundt 1,5 millioner syriske flyktninger, mer enn 200 000 palestinske flyktninger og 16 000 flyktninger fra andre land befinner seg i Libanon, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Siden begynnelsen av året har vi:

  • Offisielt registrert oss som en ikke-statlig organisasjon (NGO) i Bosnia-Hercegovina.
  • Åpnet kontor i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina.
  • Samarbeidet med Røde Kors om en distribusjon av 1000 soveposer i flyktningleiren Lipa nær byen Bihac i Bosnia-Hercegovina.
  • Organiserte ukentlige datakurs og distribusjoner for beboere i flyktningleiren Ušivac utenfor Sarajevo i Bosnia-Hercegovina.
  • Distribuert 130 pakker med mat til mennesker på flukt i landsbyen Arsal nær den syriske grensen i Libanon.

Vil du hjelpe oss?

Vår støtte er nødvendig. Gjennom vår tilstedeværelse bidrar vi til å ivareta menneskerettighetene og forbedre hverdagen til mennesker på flukt. Vi mottar ingen offentlig finansiering og er avhengige av private donasjoner og støtte. Som en liten men fleksibel organisasjon, vurderer vi situasjonen på hvert sted og handler etter behov. Når du støtter Dråpen i Havet, kan du være sikker på at ditt bidrag når ut til de menneskene som trenger det mest.

Bidra til forutsigbar hjelp for mennesker på flukt

Velg beløp og betalingmetode her