Verdens flyktningdag – støtt enslige mindreårige på flukt!

20.juni markeres verdens flyktningdag til støtte for mennesker som er tvunget på flukt. En særlig sårbar gruppe blant disse er enslige mindreårige. Helt alene, uten nære omsorgspersoner og med en usikker framtid lever de under svært vanskelig forhold i måneder og år. I denne perioden er det viktig med ulike aktiviteter som kan fylle hverdagen med noe meningsfullt.

Dråpen i Havets feltarbeider i Moria
Foto: Magnus Svensson/A Drop in the Ocean

I 2019 kom det over 75 000 flyktninger til Hellas. Blant alle de, er det mange enslige mindreårige. Ved utgangen av 2019 befant det seg ca. 5 300 registrerte enslige mindreårige i landet, og de fortsetter å komme. Akkurat nå er tallet på enslige mindreårige rundt 6 000. De fleste er fra Afghanistan, Syria eller Irak. Land som er preget av krig, interne konflikter og grove menneskerettighetsbrudd.

Enslige mindreårige er en spesielt utsatt og sårbar gruppe som av ulike grunner har endt opp alene. Noen har flyktet alene, mens andre kan ha mistet nære familiemedlemmer eller andre omsorgspersoner underveis. Felles for dem alle, er at de bærer med seg minner og traumer fra et liv der mange både har vært vitne til eller selv vært utsatt for voldelige opplevelser.

Blir sittende fast med en uviss fremtid

Etter ankomst til Hellas er den overordnede planen at enslige mindreårige etter hvert skal få et hjem i Hellas, eller i et annet europeisk land, avhengig av hvor mange land i Europa som velger å ta imot enslige mindreårige. Men aller først skal deres asylsøknader behandles i Hellas. Dette kan ofte ta svært lang tid, mye på grunn av det store antallet med flyktninger som har kommet til Hellas i løpet av de siste årene.  Mange blir derfor sittende fast i flyktningleirer rundt omkring i Hellas i flere måneder eller til og med år.

I flyktningleirene lever de under kritiske og uverdige forhold. Framtiden er uviss og deres grunnleggende menneskerettigheter brytes hver eneste dag. I flyktningleirene er det få eller ingen omsorgspersoner. Barna har heller ikke tilgang til utdanning eller aktiviteter som kan bidra til å gjøre ventetiden litt lettere og mer meningsfull. En usikker fremtid og vanskelig leveforhold kombinert med traumer, gjør at både rusmisbruk og selvskading er utbredt.

Et av de verste stedene for enslige mindreårige er Moria flyktningleir på Lesvos. Denne leiren ble bygget for rundt 3 000 personer, men huser i dag over 20 000 personer. Blant disse befinner det seg nå rundt 5 000 barn, der rundt 1 200 er enslige mindreårige i alderen 4 – 17 år. Dråpen i Havet er den eneste norske organisasjonen som jobber inne i leiren, der vi har aktiviteter og driver psykososialt arbeid for enslige mindreårige, i tråd med deres ønsker og behov.

Tilbake i leiren

Dråpen i Havet er nå endelige tilbake i leiren igjen etter å ha vært ute på grunn av Covid-19. De siste tre månedene har ikke barna i Moria hatt mulighet til å forlate leiren, og de beskriver dette som en svært vanskelig tid uten tilgang til fritidsaktiviteter.

Oppstarten har gått over all forventning og barna er utrolig glade for å endelig kunne starte opp med kreative aktiviteter igjen. På grunn av Covid-19 situasjonen foregår alle aktiviteter utendørs, men innenfor de lukkede områdene der de enslige mindreårige bor. Vi forebygger smitte ved bruk av ansiktsmasker på alle aktiviteter og vi har ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.

Barna har vært veldig hjelpsomme med å forberede uteområdene og er flinke til å vaske etter seg når vi er ferdige for dagen. Antallet barn som blir med på aktivitetene har vokst siden sist vi var i leiren, og det er godt å se.

Håndarbeid er den mest populære aktiviteten akkurat nå; de hjelper hverandre med å lage fargerike armbånd av makrame, og både gutter og jenter er veldig fokuserte gjennom hele aktiviteten. I seksjoner med de eldste guttene er sjonglering, puslespill, maling og ping-pong veldig populært.

Dråpen i Havet er utrolig glade for å kunne være til stede for barna igjen, gi dem mulighet til å bruke kreativiteten sin gjennom ulike aktiviteter og samtidig bidra til psykososial støtte. Ingen barn skal føle på å være utrygg og alene. Det har disse barna følt på lenge, og det har absolutt ikke vært bedre de siste månedene.

Vi følger også opp enslige mindreårige på våre andre lokasjoner, og ser at barna går gjennom ulike faser avhengig av hvor de bor og hvor langt de har kommet i prosessen når det gjelder å få sin søknad behandlet.

Som organisasjon er vi opptatt av å utvikle aktiviteter i samråd med de som deltar. Dette gjelder også enslige mindreårige, og særlig ungdommer som også viser at de ønsker å bidra aktivt i vårt arbeid. For eksempel deltar flere som frivillige og hjelper blant annet til på våre aktivitetssentre, med distribusjon av mat og klær, og følger ulike uformelle utdanningsaktiviteter som språkkurs, datakurs eller jobbsøkingskurs.

Bidra til en meningsfull hverdag for enslige mindreårige

Det har i den siste tiden vært et stort folkelig engasjement for hvordan Norge kan bidra til å avhjelpe Hellas og den situasjonen enslige mindreårige og sårbare barn befinner seg i, ikke minst gjennom aksjonen #evakuerbarnaframorianå. Så langt har flere europeiske land sagt at de vil ta imot, og noen har allerede tatt imot, enslige mindreårige. Norge avventer situasjonen, der Regjeringen sier at det kan være aktuelt for Norge å være med på å evakuere barn og sårbare grupper, forutsatt at 8-10 EU-land allerede har tatt imot.

Vi vil fortsette å presse på for å få enslige mindreårige og sårbare barn evakuert fra leirene.

Bruk flyktningdagen 2020 til å vise at du bryr deg.

Bli fastgiver i dag og bidra til et tilbud som holder barna sysselsatt, og gir dem et viktig pusterom fra en vond og vanskelig hverdag.

Bidra til forutsigbar hjelp for mennesker på flukt

Velg beløp og betalingmetode her