Workshop med Dråpen i Havet og Det greske flyktningrådet

Som en del av programmet Active Citizens Fund – Greece and the EEA Financial Mechanism 2014-2021, arrangerte Det greske flyktningrådet (Greek Council for Refugees – GCR) sammen med Dråpen i Havet en workshop i Athen torsdag 24.september.

Annual report DiH and GRC

Workshopen handlet om frivillig ledelse og engasjement, en så kalt “Train-the-trainer” workshop, og hvordan deltakerne kan utvikle sine ferdigheter på områdene frivillighet, samfunnsengasjement, politisk påvirkning og innsamling gjennom informasjonsinnhenting og bruk av ulike teknikker.

20 personer fra begge organisasjonene deltok på workshopen. Dråpen i Havet var representert med generalsekretær Trude Jacobsen og vår HR-koordinator i Oslo, sammen med prosjekt koordinator Hellas, koordinator for greske relasjoner, frivilligkoordinator på Lesvos, frivilligkoordinator i Skaramagas, internasjonal frivillig fra Nea Kavala og en frivillig beboer fra Skaramagas.

Dråpen i Havet innledet et samarbeid med Det greske flyktningrådet i juni 2020, og har bidratt økonomisk til deres nød-fond rettet mot de aller mest sårbare asylsøkerne på Lesvos, deriblant kvinner som reiser alene, enslige forsørgere, personer med funksjonshemming eller kroniske sykdommer, samt barn og enslige mindreårige.